Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Flere statsansatte - færre i kommuner og regioner

Beskæftigelsen i offentlig forvaltning og service faldt i fjerde kvartal med 0,3 pct. i forhold til kvartalet før omregnet til fuld tid
21. MAR 2011 9.35

Det svarer til 2.500 fuldtidsbeskæftigede, når der er korrigeret for normale sæsonudsving. Det er andet kvartal i træk, at den offentlige beskæftigelse falder i forhold til kvartalet før, oplyser Danmarks Statistik.

Flere beskæftiget i staten, færre i kommuner og regioner
I fjerde kvartal steg beskæftigelsen i staten med 0,7 pct. i forhold til kvartalet før, når der tages hensyn til normale sæsonudsving.
Stigningen svarer til 1.400 flere fuldtidsbeskæftigede. I regionerne var der et tilsvarende fald på 0,7 pct., hvilket svarer til 900 færre fuldtidsbeskæftigede.

I kommunerne var faldet på 0,6 pct. som betyder 3.000
færre fuldtidsbeskæftigede.

Uændret offentlig beskæftigelse
I faktiske tal var beskæftigelsen i offentlig forvaltning og service i fjerde kvartal uændret i forhold til samme kvartal året før. Det er første gang siden strukturreformen i
2007, at beskæftigelsen i offentlig forvaltning og service ikke er steget i faktiske tal i forhold til samme kvartal året før.

Stigningerne i den faktiske beskæftigelse inden for sundhedsvæsen og social beskyttelse er stort set bremset op. Beskæftigelsen i social beskyttelse steg med 0,1 pct. i  forhold til samme kvartal året før, mens de seneste års stigninger inden for sundhedsvæsenet er helt stoppet, således at beskæftigelsen er uændret i forhold til samme  kvartal året før.

Undervisning, som er det tredjestørste velfærdsområde, er steget mindre end tidligere. Beskæftigelsen i undervisning steg med 0,7 pct. i fjerde kvartal i forhold til samme
kvartal året før. Det svarer til 1.200 flere fuldtidsbeskæftigede. Stigningen skyldes en
kombination af en stigning i staten på 3.400 og et fald på 2.200 i kommuner og regioner. Der foreligger endnu ikke sæsonkorrigerede tal for beskæftigelsen for beskæftigelsen fordelt på formål.