Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Fire udpeget til modelkommuner

Roskilde, Gentofte, København og Fredericia er udvalgt til at udvikle en model, der skal sikre, at anbragte og tidligere anbragte unge kommer i uddannelse og beskæftigelse

Socialministeriet har udvalgt Roskilde, Gentofte, København og Fredericia til at fungere som modelkommuner for at få anbragte børn i uddannelse og job. De fire kommuner skal indgå i Servicestyrelsens indsats 'Særtog til uddannelse og beskæftigelse' i perioden 2011 - 2014.

I Roskilde er man stolte over udnævnelsen. Kommunen får i alt 2,9 mio. kr. til projektet.

- Jeg synes det er en flot anerkendelse, at Socialministeriet peger på Roskilde som modelkommune. Vi har allerede i dag en model for samarbejde på tværs, som vi selv har udviklet, og vi er også langt i metodeudviklingen på området. Det kvitterer ministeren så for nu, siger formanden for forebyggelses- og socialudvalget Morten Gjerskov (S).

Særtoget handler om at få anbragte og tidligere anbragte unge i uddannelse og job. Forskningen viser nemlig, at væsentlig flere anbragte og tidligere anbragte unge ikke får en ungdomsuddannelse, sådan som den øvrige del af befolkningen får. Dermed er der større risiko for, at de ikke kan forsørge sig selv i deres voksenliv.

Rulles ud til alle kommuner
Forskningen peger også på, at det kræver en systematisk og helhedsorienteret indsats efter anbringelsen, hvis de skal sikres uddannelse og senere job. Særtoget er ét af flere initiativer, som skal give anbragte og tidligere anbragte unge samme muligheder som andre unge i voksenlivet.

- I det projekt særtog, som vi er inviteret med i, skal vi udvikle en samarbejdsmodel, som senere vil blive rullet ud til alle kommuner. Særtoget fokuserer på uddannelse og beskæftigelse for de unge, fra de er fyldt 16 år og op til de runder 23 år. Indsatsen går også ud på at støtte de unge i overgangen til voksenlivet, så de bliver bedre i stand til at klare deres dagligdag og livssituation, siger Morten Gjerskov.

De centrale professionelle aktører omkring de unge i projekt særtog er anbringelsesstedet, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Jobcentret og den unges kontaktperson og/eller sagsbehandler. I et tæt samarbejde med den unge tilrettelægges indsatsen, der løbende følges op.

I Roskilde Kommune er der i alt 77 anbragte og tidligere anbragte unge i alderen 16-23 år, der indgår i projektet.

srl

Foto: http://www.flickr.com/photos/vastateparksstaff/with/5330849194/