Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Familier mellem nostalgi og realisme

Familier med anden etnisk baggrund oplever et øget krav om at forberede deres børn på en karriere i et vestligt samfund og at redefinere deres selvforståelse

Af Ahmet Demir

Familien spiller en central rolle hos borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Lige som skolen, ægteskabet eller kirken har også familien i Danmark været underlagt markante forandringer i de sidste årtier. Familier med anden etnisk baggrund oplever forandringerne som et øget krav om at være velfungerende i en dansk kontekst, at forberede deres børn på et liv og en karriere i et vestligt samfund og at redefinere deres selvforståelse. For mange familier betyder forandringerne ofte et krydspres mellem tradition og fornyelse, mellem åbenhed og lukkethed og mellem nostalgi og realisme.

Jeg vil i det følgende redegøre for forældrerollen, forældrenes ansvar og kompetencer i forhold til deres børn og det omgivende samfund. Dette sker med udgangspunkt i mit arbejde som familieterapeut, der i mange år har arbejdet med udsatte familier.

Forældrenes interne relationer og kompetencer

Livet som barn, ung, voksen spiller hele tiden ind i forhold til forældrenes interne relationer. Det er en stor kunst for forældrene at finde balancen mellem de forskellige stadier i livet, fordi de forskellige stadier foregår under forskellige sociale, kulturelle, familiemæssige og samfundsmæssige forhold. Men summen af disse stadier er med til at danne bl.a. vores holdning til hinanden som partnere og som forældre.

I mit mangeårige arbejde har jeg oplevet, at nogle forældre i deres interne relationer af en eller anden grund kun refererer til deres ungdoms erfaringer. De er ikke fulgt med de ændrede tider. De, der refererer til eller tager udgangspunkt i deres ungdom, risikerer at spænde ben for sig selv i forhold til deres partner.

Jeg vil gerne konkretisere, hvad jeg mener med erfaringer fra ungdomsstadiet. Fx kan en mand forvente af sin kone, at hun indordner sig mandens dominans; lige som mandens egen mor gjorde, men den indstilling kan give anledning til konfrontationer mellem parterne. Manden undrer sig over, at konen ikke retter sig efter ham, og konen undrer sig over, at hendes mand er gammeldags. Her vil jeg ikke gøre mig til dommer over parterne, men jeg forventer, at de følger med og udvikler sig i takt med tiden for at minimere deres interne konflikter og tilegne sig ny viden og forældrekompetence.

For at skabe et dynamisk og meningsfuldt parforhold skal der selvfølgelig helt basalt være gensidige følelser, respekt og anerkendelse, men ikke nok med det skal man som par og individ forsøge at tilegne sig ny viden om bl.a.:
• Følelseskompetencer.
• Børn og unges udvikling.
• Formidling af viden og egne leveråd til at vejlede børnene.
• I dagligdagen og via den interne kommunikation, adfærd osv. være et forbillede for børnene.

Forældres relationer til børn og unge
Børns og unges trivsel og ståsted i verden afhænger af deres forældres relation til og omsorg for dem. I teorien og på holdningsplanet kan ingen forældre være uenige med mig, men i min dagligdag som familiebehandler oplever jeg, at en del forældre har svært ved at give den nødvendig omsorg og have en sund kontakt til deres børn og unge.

Forældrene kan have svært ved at forstå, at de ikke har en sund kontakt til og omsorg for deres børn, men forældrene ønsker ikke at være onde mod deres børn. Det kan være, at nogle forældre er optaget af deres eget arbejde, uddannelse og karriere. Andre arbejder ikke og har ingen ambition om en karriere, men har stadig svært ved at leve op til børns og unges forventninger til deres forældre, fx:
• Anerkendende kommunikation.
• At være til stede fuldt og helt.
• At se og lytte til børns og unges behov.
• At give børn og unge forskellige og fælles oplevelser osv.

Hvis børn og unge ikke oplever disse ting fra deres forældre, vil nogle af dem blive frustrerede eller komme i tvivl om, hvorvidt forældrene holder af dem eller om de har betydning for deres forældre. Disse spekulationer kan være med til, at børn og unge bruger en del af deres psykiske energi på deres tvivl om relationen mellem forældrene og dem selv. Det kan ses af bl.a. følgende reaktioner eller handlemønstre:
• De udtrykker tvivl om, hvor meget de betyder for forældre.
• De vil ikke være åbne for deres forældre i forhold til de følelser, de 'slås' med.
• De viser uhensigtsmæssig adfærd i skolen og blandt venner. De kan ikke koncentrere sig, fx i skolen.
• De opsøger andre børn og unge, som har en uhensigtsmæssig adfærd osv.

Der kan være mange andre reaktionsmønstre, som forældrene ser hos deres børn. For mig er det væsentligt at understrege, at jeg har gennem hele min professionelle karriere har oplevet, at børn og unge hele vejen igennem har udvist loyalitet over for deres forældre. Der skal meget til, før de vender ryggen til forældrene og bl.a. udviser ovenstående reaktionsmønstre.

Min erfaring siger mig, at en del forældre vil betragte ovenstående reaktionsmønstre som en form for uartighed eller frækhed. De bruger kommandosproget og forsøger derved at styre forløbet, bl.a. ved at true de unge eller tvinge deres børn til at opføre sig i overensstemmelse med forældrenes selvforståelse. Forældrene er disse tilfælde mere tro mod traditionen end mod deres børns udvikling. At følge traditionen er ofte en god ting; skik og brug skal dog tilpasses den verden, man lever i.

Børn og unges trivsel i og uden for familien

Børn og unge har generelt ikke brug for forældrenes råd og vejledning. De har i første række brug for forældrenes betingelsesløse omsorg og anerkendelse, at blive set og hørt, og at forældrene er der for dem. Det er bl.a. vejen til, at børn vil være en del familien og ikke opsøger andre børn og unge, som forældrene ikke ønsker, de skal være sammen med. Tidens familie kræver en del af os forældre, som skal udvikle personlig forældrekompetence for at være et moderne og godt forbillede for vores børn.


Foto: http://www.flickr.com/photos/[email protected]/with/2380929432/