DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Familie-terapi fra Horsens til Grønland

Familie-terapi fra Horsens til Grønland

Familiehuset i Horsens er rollemodel ved behandling af udsatte børn og deres familier og det får Grønland nu også glæde af

HORSENS: Familiehuset har i mange år været rollemodel for institutioner i hele Danmark i forhold til spædbarnsterapi, men også interessen fra det høje nord er voksende - og det giver sig blandt andet udslag i, at fagfolk fra børn- og ungeområdet i Grønland nu drager til Horsens for at opleve metoderne ved selvsyn.

- Vi har for ikke så lang tid siden haft besøg fra Børne & Familiecenter Tilioq Paamiut og senere af en delegation fra Kommuneqarfik Sermersooq´s velfærdsforvaltning i Nuuk. Nogle af forældrene i Familiehuset fortalte selv de grønlandske gæster om, hvad behandlingsformen havde betydet for lige netop deres familie, fortæller Inger Poulsen leder af Familiehuset i Horsens.

Hun har flere gange været i Grønland for at undervise professionelle familiebehandlere i behandlingen af udsatte børn og deres familier efter Familiehusets metoder. 

Hun oplyser, at især tværfagligt samarbejde og forældrenes evaluering af effekten af en tidlig indsats har grønlændernes store interesse.

Fagchef Mette Sonniks fra Velfærdsforvaltningen i Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk, er rigtig glad for samarbejdet med Familiehuset.

- Vi mangler ofte både metoder og erfaring i forhold til at behandle og hjælpe nogle af vores udsatte familier, og derfor har vi stor gavn af, at vi kan trække på Familiehusets ekspertise. I Grønland er opfølgning og evaluering endnu ikke en naturlig del af vores projekter, men også her arbejder vi på sagen med hjælp fra Horsens, siger Mette Sonniks.

Charlotte Johansen, der er centerleder i Børne- og Familiecentret i Nuuk, fortæller, at det specielt er i det landsdækkende Projekt 'Tidlig Indsats', hvor man arbejder med særligt sårbare unge mødre/forældre, at Horsensmodellen er en stor inspirationskilde og en model, som det vil være muligt at udvikle på i Nuuk.

- Siden vi var i Horsens, har vi fået de fysiske rammer, som giver os mulighed for at begynde at udvikle noget som passer til Grønland - ud fra modellen i Horsens, siger Charlotte Johansen.

Udover besøget i Familiehuset blev de grønlandske gæster også præsenteret for Horsens behandlingsvifte indenfor området Familie og forebyggelse. Bl.a. Ungecentrets arbejde med unge anbragt i hybel.

Også et af Ungecentrets helt nye projekter - U-turn - har vakt faglig interesse fra Grønland. Der er Ungecentrets nye behandlingstilbud til rusmiddel-brugere under 18 år, og deres forældre og øvrige netværk. Og Kommuneqarfik Sermersooq glæder sig til samarbejdet med Horsens om at udvikle og tilpasse en del af U-turn til en mere Grønlandsk model.

mou