Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Færre nyttesløse samtaler og mindre forvirríng

Bedre service for borgerne og mere effektive arbejdsgange for medarbejderne i Job- og Ydelsescentrene er blandt resultaterne i Projekt 48 timer i Fredericia
21. DEC 2011 8.02

FREDERICIA: Afklaring af kontanthjælpsberettigelse og afklaring af rådighed ordnes nu i en fælles arbejdsgang i Job- og ydelsescentrene i Fredericia. Det er opnået ved, at der er blevet oprettet en kontorarbejdsplads til en ydelsescentermedarbejder i Jobcenteret, hvor medarbejderen er blevet i stand til at lave den samme sagsbehandling som i selve Ydelsescenteret, lyder det fra Fredericia.

- Førhen skulle borgerne henvende sig forskellige steder i forbindelse med ansøgning om kontanthjælp. Det oplevede de ofte som en forvirrende eller usammenhængende proces og gav lange sagsbehandlingstider. Nu kan vi i 80 pct. af tilfældene klare sagsbehandlingen på mindre end et døgn, fortæller teamleder Susanne Hasselholm Nielsen.

Færre forgæves henvendelser
Et andet mål var, at færre borgere skulle gå forgæves på grund af, at de ikke havde den nødvendige information med. Nye foldere orienterede om reglerne for kontanthjælp og om, hvad man skal have med, når man søger. Samtidigt blev medarbejderne ved skranken i Jobcenteret udstyret med en spørgeguide, så de ikke kun henviser til en rådighedssamtale, men også er i stand til at vurdere, om borgeren overordnet set er kontanthjælpsberettiget og har tilstrækkelig information med.

- Med de tiltag er det lykkes os at vende 13 pct. af vores borgere i døren. Det vil sige, at færre borgere er blevet straksaktiveret for derefter at få afslag på kontanthjælp. Færre borgere har været til nyttesløse rådighedssamtaler og færre, er gået forgæves til Ydelsescenteret pga., at de ikke havde tilstrækkelig information med ved første henvendelse. Samlet set har det har den virkning, at der er én indgang for borgere, der søger kontanthjælp, og det giver bedre arbejdsgange for Job- og Ydelsescentrene.

ka