Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Færre ledige

Bruttoledigheden er i februar faldet med 2.900 personer i forhold til måneden før. Størst fald i ledigheden på Bornholm
31. MAR 2011 10.02

Det betyder, at der var 163.000 bruttoledige i februar. Dermed er antallet af ledige i pct. af arbejdsstyrken faldet til 6,0 pct. Set i et lidt længere tidsperspektiv er der  nu 4.000 færre bruttoledige end for tre måneder siden, oplyser Danmarks Statistik.

Både færre nettoledige og aktiverede
Bruttoledigheden består af antallet af nettoledige samt de aktiverede, der er jobklar.  Faldet i bruttoledigheden fra januar til februar skyldes fald i både nettoledigheden på  1.800 og de jobklare aktiverede på 1.200 personer. Siden november 2010 er det primært nettoledigheden, som har bidraget til, at der er kommet 4.000 færre bruttoledige, svarende til et fald på 2,4 pct.

Færre ledige mænd
Over de seneste tre måneder er ledighedsfaldet især kommet mændene til gode. Fra november til februar er mændenes ledighed således faldet med 4,1 pct., mens kvindernes ledighed har været stort set uændret med et fald på 0,1 pct.

Det betyder, at ledighedsprocenten for mænd i februar ligger på 6,4 pct. af arbejdsstyrken, mens kvindernes er 5,5 pct.

Ledigheden er faldet mest på Bornholm
Siden november 2010 er ledigheden faldet i alle landsdele. I procentpoint har ledighedsfaldet været størst på Bornholm samt i Syd-, Vest- og Nordjylland. Her har Bornholm oplevet et fald på 0,4 procentpoint, mens de øvrige tre landsdele alle har oplevet et fald på 0,3 procentpoint. Omvendt finder man de mindste ledighedsfald i Københavns omegn, Østsjælland og Østjylland.

Beskæftigelsesminister Inger Støjberg glæder sig over tallene:

- Efterhånden er der så mange positive tegn på arbejdsmarkedet, at jeg godt tør sige, at Danmark er på vej ud af krisen. Hver tredje virksomhed melder også ud nu, at de vil ansætte flere medarbejdere i det kommende halve år. Det bekræfter, at der nu helt klart er en optimisme at spore i dansk erhvervsliv.

- Det glæder mig, at virksomheder også er begyndt at ansætte flere unge. Vi må ikke tabe en generation af unge på gulvet, fordi de i al for lang tid er på offentlig forsørgelse. Det kan få store konsekvenser for den enkelte og for arbejdsmarkedet, hvis unge starter arbejdslivet uden arbejde, siger Inger Støjberg.

cgt