Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

EU-fonde: Enklere og skrappere regler på vej

EU-kommissionen har fremlagt en stribe forslag til ændringer i administrationen af EU-fondene fra 2014

Europa-Kommissionen har i dag vedtaget en lovgivningspakke om samhørighedspolitikken for perioden 2014-2020. Formålet er at sætte nyt skub i vækst og beskæftigelse i hele EU.

Der vil blive prioriteret færre investeringsopgaver, og dette vil være kernen i de partnerskabsaftaler, som EU-landene indgår med Europa-Kommissionen. Der sættes klare mål, og der afsættes en finansiel resultatreserve til belønning af de regioner, som er bedst til at nå målene.

- Samhørigheds­politikken har allerede bidraget meget til at skabe velstand og fremgang i EU. På grund af den økonomiske krise er det dog nu nødvendigt, at den bliver en drivkraft for vækst og konkurrenceevne. Vores forslag betyder, at EU-pengene nu skal arbejde hårdere. Ved at målrette investeringerne mod nøglerne til vækst - små og mellemstore virksomheder, innovation og energieffektivitet - opnår vi større gennemslagskraft, siger Johannes Hahn, EU-kommissær for regionalpolitik.

For at sikre, at virkningen af EU's investeringer i vækst og beskæftigelse ikke undermineres af dårlige makroøkonomiske politikker eller af dårlig forvaltning, kan Kommissionen enten anmode EU-landene om at ændre deres programmer eller suspendere finansieringen, hvis der ikke træffes afhjælpende foranstaltninger.

Et sæt regler for alle fonde
Fondenes effektivitet bliver styrket gennem forenkling og harmonisering af de forskellige fondes regler, bl.a. fonden for udvikling af landdistrikterne og hav- og fiskerifonden. Fremover vil der kun være ét sæt regler for alle fem fonde. Med en mere integreret tilgang sikres det, at de forskellige fonde har sammenhængende målsætninger, og at virkningerne af de forskellige fonde er indbyrdes forstærkende.

Med de forslag, der er forelagt i dag, øges ikke mindst de sociale investeringer, og folk får nu en chance for at imødegå fremtidige udfordringer på arbejdsmarkedet, fordi det er meningen, at fonden for tilpasning til globaliseringen og et nyt program for sociale forandringer og social innovation skal supplere og styrke Den Europæiske Socialfond.

EU-landenes endelige bevillinger og listen over støtteberettigede regioner opdelt efter kategori fastsættes først, når lovgivningspakken er endeligt vedtaget. Den skal nu drøftes i Rådet og Europa-Parlamentet med henblik på vedtagelse i slutningen af 2012.

jos