Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Brandudrykninger bliver langsommere

Det kniber med brandvæsenernes udrykningstider i en del kommuner, viser den årlige opgørelse fra Beredskabsstsyrelsen
26. JUL 2011 10.17

Ganske vist afskaffer Forsvarsministeriet om kort tid lovkravet om, at brandudrykninger skal afgå fra brandstationen senest fem minutter efter at alarmen er modtaget. Men kravet giver et udmærket udgangspunkt for at se på, hvordan de kommunale brandvæsener klarer sig.

Og der tegner sig et noget broget billede. Nogle kommuner klarer sig ganske godt, andre ligger et godt stykke fra fem-minutters kriteriet, og ikke nok med det: Nogle kommuner oplever, at de såkaldte afgangstider ikke alene ligger højt, men også at de er steget fra 2009 til 2010. Det fremgår af den statistik, Beredskabsstyrelsen har netop offentliggjort. 

I Næstved og Halsnæs Kommuner har brandvæsenerne de største problemer med at overholde fem minutters-kravet. I 2010 var det kun godt halvdelen af brandudrykningerne i de to kommuner, som afgik til tiden. Men også brandvæsenerne i kommuner som Helsingør, Vordingborg, Middelfart, Hedensted og Hjørring har tydelige problemer med afgangstiderne.

Beredskabsstyrelsens opgørelse over afgangstiderne for 2010 viser, at det på landsplan er 11 pct. af brandudrykningerne, som ikke afgår inden for de fem minutter. Men der er store forskelle fra kommune til kommune - i mange kommuner overholdes kravet ved alle udrykninger, mens de kommuner, der har størst problemer, kun får godt halvdelen af udrykningerne afsted til tiden.

Bag det landsgennemsnitlige tal gemmer sig, at der i de større kommuner er fastansatte brandfolk på vagt, og her vil målet normalt være, at udrykningen afgår senest et minut efter alarmen. Og på landsplan er det da også 25 pct. af alle udrykninger, som har forladt brandstationen efter et minut - og det trækker selvsagt den gennemsnitlige afgangstid ned, så den på landsplan er 2:43 minutter.

Her de to kommuner, der har det sværest med fem minutters-kriteriet:

Næstved: 53 pct. af udrykningerne afgik rettidigt
Halsnæs: 54 pct. 
Vordingborg: 56 pct.
Middelfart: 57 pct.
Hjørring: 60 pct.
Helsingør: 62 pct.
Hedensted: 66 pct.
Egedal: 71 pct.
Mariagerfjord: 71 pct.
Slagelse: 71 pct. 

(Kilde: Beredskabsinfo)

De kommuner, der klarer sig dårligst, kan ikke engang trøste sig med, at det går fremad.

I Næstved er andelen af rettidige udrykninger faldet fra 64 pct. i 2009 til de 53 i 2010, og i Halsnæs faldt rettidigheden fra 66 pct. i 2009 til 54 i 2010.

De store kommuner med professionelt mandskab har altså en 1 minuts-kriterie. Og også her kniber det men at holde det. København lander f.eks. på et gennemsnit på 1  minut og 50 sekunder. Kun 12 pct. afgår indenfor det ene minut. Det tal er for Aarhus' vedkommende 45 pct. og for Aalborgs er det 22 pct.

mou

Se redningsberedskabets statistik for 2010 her