Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Bornholm mangler halm

Varmeværkerne har nu i fællesskab indrettet sig på, at der kun er 60 pct. af det, der er brug for
KORT NYT31. OKT 2011 16.34

BORNHOLM: De tre varmeværker på Bornholm, der fyrer med halm, er i år i den usædvanlige situation, at der er mangel på halm. Kun 60 pct. af det, varmeværkerne normalt bruger på at producere varme, er efter den usædvanligt våde sommer på klippeøen, til rådighed.

De tre varmeværfker har nu i fællesskab løst situationen. På varmeværkerne i Nexø og Hasle, der er forberedt til at kunne fyre med træpiller, vil der blive suppleret med træpiller i nødvendigt omfang, medens der på varmeværket i Klemensker kun vil blive anvendt halm som brændsel.

For landbrug med dyrehold bliver det muligt at købe en vis mængde halm fra varmeværkerne i Hasle og Nexø, til brug for strøelse mv.

Forbrugerne af fjernvarme vil ikke umiddelbart kunne mærke nogen forskel på varmeregningen, da der sker en udjævning af udgifterne over årene, og da brændselsprisen udgør en mindre del af varmeforsyningernes udgifter, forsikrer varmeværkerne.

mou