Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Borgeren har krav på troværdig forklaring

Frakendelse af merudgiftsydelse kræver god begrundelse, siger Ombudsmanden, der kritiserer både kommune og socialt nævn
2. DEC 2011 9.33

En yngre kvinde med en række fysiske lidelser modtog igennem to et halvt år merudgiftsydelse fra sin kommune. Hun mente ikke selv at hendes helbred var blevet bedre. Alligevel frakendte kommunen hende ydelsen. Kommunen henviste til, at kvinden ikke var omfattet af den personkreds, der kunne få dækket sine merudgifter. Kvinden klagede til det sociale nævn, der var enig i kommunens afgørelse. Ombudsmanden kritiserer nu kommunens og det sociale nævns begrundelser.

- Jeg kan godt sætte mig ind i, at det kan være vanskeligt at forstå, hvorfor man ikke længere er berettiget til merudgiftsydelse, hvis ens situation og helbredsmæssige tilstand er uændret eller forværret. Derfor har man også krav på en grundig og troværdig forklaring på, hvorfor det sker.

Sagen må om igen
- Får borgerne ikke det, er det sandsynligt at de vil sidde tilbage med en følelse af vilkårlighed, eller tror, at afgørelserne er udtryk for at myndighederne bare har skiftet mening, siger Hans Gammeltoft-Hansen. Han understreger, at der vil være tilfælde, hvor en kommune fuldt lovligt kan frakende en borger den merudgiftsydelse, som vedkommende måske endda i en årrække har modtaget - også selv om borgerens situation er uændret. Men en frakendelse kræver at borgeren får en god begrundelse.

I de afgørelser, som kommunen og det sociale nævn havde truffet i kvindens sag, gav de hende udelukkende en forklaring på, hvorfor hun ikke opfyldte betingelserne for at være omfattet af den personkreds, hvor man kan få dækket sine merudgifter.

Myndighederne forholdt sig derimod ikke til det faktum, at kvinden i to et halvt år rent faktisk var blevet anset for omfattet af personkredsen. Dermed gav myndighederne ikke kvinden en forklaring på hvorfor de - i modsætning til tidligere - nu vurderede at hun ikke var det.

Ud over at kritisere kommunens og det sociale nævns begrundelser henstiller ombudsmanden, at det sociale nævn genoptager sagen.

ka