Boblegardin skal reducere spredning af forurenet slam
Havneslam i Vejle skal fremover deponeres på land i et miljøgodkendt sedimentdepot og ikke bare dumpes i en anden del af havneområdet.
Foto: Finn Byrum, Ritzau Scanpix

Boblegardin skal reducere spredning af forurenet slam

Vejle Erhvervshavn udvikler metode, så opgravning af slam ikke længere spreder giftrester fra bundmaling rundt i havnebassinet.
14. MAJ 2022 15.50

VEJLE: Vejle Erhvervshavn fik i december 2020 nej til at fortsætte med at grave slam op fra dele af havnen og klappe det for enden af sydkajen. Slammet er forurenet - ikke mindst med rester af bundmaling - så derfor ønskede Natur- og Miljøudvalget i august 2021, at havnen skulle finde på en mere miljøvenlig metode, der indebærer et såkaldt boblegardin.

Ifølge en ny tilladelse, der nu lægges op til, skal slammet fremover deponeres på land i et miljøgodkendt sedimentdepot. I alt 35.000 m3 sediment over fem år. Oprensningen sker for at holde vanddybden, så skibene kan komme ind i havnen.

boble For at undgå, at der hvirvles forurenet slam op i hele havnebassinet, skal der på 35 meter etableres et boblegardin. Det fungerer ved at sende luftbobler mod overfladen, som derved danner et gardin, som ikke kan passeres af ophvirvlet sediment. 

Boblegardinet kan passeres af skibe og sikrer derfor, at driften af havnen også kan foregå under oprensning.

Slammet er blandt andet forurenet med det nu forbudte giftstof TBT, der blev brugt i bundmailing for at bekæmpe muslinger, alger og rur.

Stoffet er ifølge Miljøstyrelsen meget giftigt for vandlevende organismer og findes stadig i mange danske havne, da partiklerne nedbrydes langsomt i naturen.

Til Vejle Amts Folkeblad siger udvalgsformand Søren Peschardt (S):

- Som Vejle Kommune og Vejle Havn er vi også nødt til at feje for egen dør. Det nytter ikke noget, at vi kæmper mod klapning (dumpning af slam, red.) ved enhver lejlighed og så selv gør skade ved at pladre rundt med det slam fra havnen. Selvfølgelig skal den oprensning ske på nogle skærpede vilkår, og det er det, vi lægger op til.