DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Arbejdsløshed, ikke de arbejdsløse, er problemet

Tillidsfolk fra byggebranchen står bag stor konference om arbejdsløshed, der bl.a. vil afkræve arbejdsmarkedsordførere fra Rød Blok svar på, om det nye flertal vil sikre en ny arbejdsmarkedspolitik
28. NOV 2011 15.40

70 tillidsfolk og faglige repræsentanter mødes tirsdag den 29. november i Metal Hovedstadens lokaler i København for at diskutere arbejdsløshed, aktivering, dagpengeret og arbejdsmarkedspolitik.

Her vil verdens største bog, en indbundet udskrift af A-kassereglerne, som Simon Bauer fra Min A-kasse har lavet, også være udstillet i en montre - for at illustrere det bureaukratiske sæt regler og forordninger på området.

Arbejdsløse, universitetseksperter, A-kassemedarbejdere, sagsbehandlere, fagforeningsfolk og politikere vil på konferencen den 29. november lave skiftende indfaldsvinkler til arbejdsløsheden og arbejdsmarkedslovgivningen.

- Udviklingen i arbejdsløshed i byggefagene viser, at det ikke er de arbejdsløse, men de økonomiske konjunkturer og strukturelle problemer på arbejdsmarkedet, der er problemet, siger Anders Olesen, formand for Byggefagenes Samvirke, og en af arrangørerne bag konferencen.

- For fire år siden var der ingen arbejdsløse, men mangel på arbejdskraft i byggefagene, i dag er der over 10 procent ledige og mangel på job. Det problem løses ikke ved at piske de arbejdsløse med meningsløse aktiveringer og jobsøgningskurser, men ved at sikre arbejde, blandt andet gennem klimarenoveringer, siger han.

Mødet i København er det fjerde i rækken af landsdækkende 'Kan det virkelig passe'-konferencer, der sætter velfærdspolitiske, økonomiske og faglige spørgsmål til debat. Initiativet arrangeres af knap 30 lokale fagforeninger og faglige organisationer for både offentligt og privatansatte.

Fra aktiveringspolitik til kontrol og disciplinering
Blandt oplægsholderne er Kelvin Baadsgaard, der forsker i arbejdsmarkedsforhold på Aalborg Universitet. Han vil fortælle hvordan aktiveringspolitikken over for arbejdsløse er skiftet fra at være orienteret mod arbejdsmarkedets behov til stadig mere kontrol og disciplinering af de ledige:

- Der er sket en nedtoning af de kvalitative elementer i aktiveringspolitikken i de sidste år, der rykker ved hele fleksibiliteten på det danske arbejdsmarked. Derfor er der behov for ændringer, der sikrer at aktivering giver kompetenceløft og uddannelse, siger han.

Sammen med Hans Henrik Jørgensen, ligeledes Aalborg Universitet, vil han fremlægge forskningsresultater, der viser, hvilke slags aktiveringer, der fører til job.

- Vores forskning peger på, at det er meget vigtigt, at finde det rigtig match mellem bruger og virksomhed, begge parter skal være motiverede. Og så er det også vigtigt, at aktiveringerne sikrer en reel opkvalificering, siger Kelvin Baadsgaard.

Søren Andersen, A-kasseleder i 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening i København vil blandt andet forholde sig til problemerne med den øgede arbejdsløshed:

- Mange unge håndværkere vil i den næste tid sive ud af faget, hvis der ikke gøres en bevidst indsats. De har svært ved at konkurrere med mere erfarne håndværkere. Når opgaverne begynder at komme igen, vil de mangle håndværksmæssig erfaring, hvis de ikke nu videreuddannes til særlige kompetencer i eksempelvis klima- og miljørenovering, siger han.

I den afsluttende paneldebat vil arbejdsmarkedsordførerne i rød blok blive afkrævet svar på om, det nye flertal vil sikre en arbejdsmarkedspolitik, der skaffer arbejdspladser, uddannelsesmuligheder for arbejdsløse, forenkler lovgivning og sikrer at ingen arbejdsløse, der opfylder deres pligter, ryger uforskyldt ud af dagpengesystemet.