Syddanske tolke uddannes nu i anatomi og kommunikation

I mangel af national tolkeuddannelse uddanner Tolkecenter Syddanmark sine egne. Nu er der 25 fastansatte tolke.

SYDDANMARK: Alt for mange tolke i sundhedsvæsenet med middelmådige sprogkompetencer, tolkebureauer uden autorisationsordninger og generelt utilfredsstillende forhold på tolkeområdet ligger bag, at Region Syddanmark som den første har etableret sit eget tolkecenter.

Alle syddanske tolke skal tage regionens egen tolkeuddannelse, hvor de for eksempel lærer om basal anatomi, det danske sundhedsvæsen og kommunikation.

Dagbladet Information og kommunen.dk satte i 2017 fokus på problemerne i tolkebranchen, og kritik og utryghed fra sundhedspersonalet på grund af dårlig kvalitet i tolkningerne fra de private tolkefirmaer har også været genstand for kritik fra Rigsrevisionen.

Der har fra blandt andre Danske Regioners side været forgæves forsøg på at få en løsning fra Christiansborg, men herfra har regionernes ansvar for ordentlig tolkning været fremhævet flere gange fra ministerniveau. I de fleste regioner bliver diverse tolkebureauer indkøbt til formålet, men Syddanmark besluttede sig i oktober 2017 for selv at oprette et tolkekorps for at undgå fejlbehandlinger eller forsinket diagnostik på grund af sproglige misforståelser.

Nu indvies Tolkecenter Syddanmark på Kolding Sygehus officielt, efter at de første tolke tiltrådte 1. oktober. I centerets kaffestue bliver der talt arabisk, farsi, dari, pashto, tyrkisk, bosnisk, polsk, somalisk, urdu, kurdisk, hindi, fransk, bengalsk og nepalesisk. Og når tilkaldetolkene kommer forbi, også russisk, mandarin, kantonesisk og engelsk.

  • Region Syddanmark arbejder sammen med sosu-skolen i Vejle og Fredericia om tolkekurserne.
  • Tolkecenter Syddanmark har 25 fastansatte tolke, fire administrative medarbejdere, otte fast tilknyttede tilkaldetolke og en leder, som organisatorisk hører til på Sygehus Lillebælt.
  • Tolkecentret regner med at fordoble antallet af ansatte inden udgangen af 2019.
Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev