40 km/t giver markant færre ulykker i Gladsaxe
Foto fra Gladsaxes hastighedsdæmpede zoner (Jens Dresling, Polfoto)

40 km/t giver markant færre ulykker i Gladsaxe

Hastighedsdæmpede zoner har medført 77 pct. færre personskadeulykker. Samtidig stiger antallet af cyklister
16. JAN 2015 12.00

GLADSAXE: En ny undersøgelse udarbejdet af Via Trafik i efteråret 2014, viser et markant fald i antallet af personskadeuheld i Gladsaxes hastighedsdæmpede zoner. De hastighedsdæmpede zoner omfatter 75 pct. af kommunens veje, fortrinsvis veje i boligkvartererne, oplyser kommunen.

40 km/t og 30 km/t zonerne med tilhørende hastighedsdæmpende bump blev i sin tid udført som statsligt støttede forsøgsprojekter med inddragelse af borgere og politi, og omfatter 130 kilometer trafiksanerede veje.

Sammenlignes årene før projektet (1985-1995) med perioden efter projektet (2001-2013), faldt det gennemsnitlige årlige antal personskadeulykker på de hastighedsdæmpede veje i Gladsaxe med hele 77 pct. På landsplan var faldet i personskadeulykker i de samme perioder 47 pct.

Faldet i personskadeulykker giver også økonomiske besparelser. Ifølge Vejdirektoratet koster en personskadeulykke, som politiet registrerer, det offentlige 600.000 kr. Hovedparten af disse udgifter er kommunale.

Flere på cykel
De hastighedsdæmpede veje i Gladsaxe har været en vigtig medvirkende faktor til, at der gennemsnitligt har været 16 færre personskadeulykker i zonerne om året. Dette svarer til en besparelse på næsten 10 mio. kr. om året. Hastighedszonerne og de tilhørende vejbump har kostet mindre end 10 mio. kr. at etablere.

Gladsaxe Kommune har cykelstier på alle trafikveje, og 94 pct. af vejene har enten cykelstier eller hastighedszoner. Det øger sikkerheden og trygheden for de bløde trafikanter, og får flere til at tage cyklen frem for bilen.

Siden indførelsen af hastighedszonerne i 2000 er andelen af borgere i Gladsaxe, som vælger cyklen som deres primære transportmiddel, steget fra 20 til 25 pct.

ka

 

 

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev