Hovedstadsområdet udligner internt - men på et højere niveau
Morten Østergaard. (Foto: Sofia Busk, Polfoto)

Hovedstadsområdet udligner internt - men på et højere niveau

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard (R) forsvarer udligningssystemet, som det er
18. SEP 2014 8.38

Myter - og forsøg på mytedrab - florerer i udligningsdebatten. Fra jyske kommuner kaldes det en myte, at de velstillede hovedstadskommuner altid afleverer penge til Jylland og Fyn, fordi de i realiteten afleverer pengene til Vestegnskommunerne. Men samtidig ender udligningen i hovedstadskommunerne på et højere niveau end i resten af landet.

Og fra Økonomi- og Indenrigsministeriet beskrives det som et fastslået faktum, at det er Hovedstadens kommuner selv, som alene står for finansieringen af udligningen i hovedstadsområdet. Den betales altså ikke af kommuner uden for hovedstaden. Men den forklaringsmodel savner så bare lige, at alle landets kommuner også har en grundlæggende intern udligning.

Forvirret? Det er der også grund til at være.

Det højere niveau
Begge fortællinger er udtryk for, at det nuværende udligningssystem er opdelt i to separate udligningsordninger - en landsdækkende nettoudligning for alle landets kommuner (landsudligningen) og en ekstra udligningsordning, som kun udligner forskelle mellem kommunerne i hovedstadsområdet (hovedstadsudligningen).

Så når 14 provinskommuner med bl.a. Randers, Herning og Aarhus søsætter en kampagne - Bedre balance.nu - handler det med andre ord om helt at afskaffe hovedstadsudligningen, der nemlig ender med at udligne på et højere niveau end i resten af landet.

Det vil provinskommunernes nye alliance - sekunderet af DF - gøre noget ved, men det bliver der ikke pillet ved ifølge økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard, der blankt afviser ændringer over for Berlingske.

Også andre ordninger
- Det er hovedstadens kommuner selv, som alene står for finansieringen af udligningen i hovedstadsområdet. Den betales altså ikke af kommuner uden for hovedstaden, skriver ministeren i en kommentar, hvis konklusion nu nok vil blive anfægtet vest for hovedstadskommunerne.
Her regnes der grundigt på, hvordan skatteprocenten kunne sænkes - og hvor mange pædagoger, der kunne ansættes, hvis jyske kommuner blev klassificeret som hovedstadskommuner - se beregninger fra Bedre Balance.

- Formålet med ordningen er at tage højde for, at området består af flere kommuner, som har en meget forskellig økonomi og sammensætning i befolkningen, men alligevel er et sammenhængende arbejdskraftsområde. Det har været gældende tidligere, og det gælder også i dag, tilføjer Østergaard i et forsvar for hovedstadsudligningen.

Ministeren peger også på, at der også er en anden særlig ordning, som alene tilgodeser kommuner uden for hovedstaden med en udligning på 90 pct. af de største forskelle i de økonomiske vilkår. Desuden er der forskellige særtilskudsordninger for særligt vanskeligt stillede kommuner.

 

 

 

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev