Hvordan virker anbringelsen af unge kriminelle

Hvordan virker anbringelsen af unge kriminelle

Aarhus Kommune sikrer viden om anbringelse af kriminelle unge - og vil udbrede et nyt dokumentationssystem til hele anbringelsesområdet

AARHUS: Kommunale sagsbehandlere og beslutningstagere mangler viden om og dokumentation af effekten, når unge kriminelle anbringes uden for hjemmet.

Det skal et nyt projekt rette op på. Aarhus Kommune er med i projektet, og målet er at udbrede dokumentationen til hele anbringelsesområdet. Der findes i dag kun yderst begrænset viden om effekten af de indsatser, som iværksættes og retter sig mod unge, der har begået kriminalitet. Konsekvensen af den manglende viden er bl.a., at de sociale myndigheder ikke har mulighed for at mål rette indsatsen mod effektive og succesfulde løsninger, oplyser kommunen.

Sammen med NIRAS Analyse og Strategi har Aarhus Kommunes Center for Socialfaglig Udvikling (CSU) under Socialforvaltningen vundet et udbud fra Servicestyrelsen om at udvikle et dokumentationsredskab, der kan måle effekten af anbringelsesforløb for kriminelle unge. Formålet med projektet er at udvikle et system, der kan dokumentere resultaterne af anbringelsesforløb for unge, som anbringes på et opholdssted eller en åben døgninstitution som led i en strafferetlig sanktion.

Til projektet tilknyttes desuden lektor Vibeke Lehmann, Aarhus Universitet, som har indgående forskningsmæssig indsigt i det sociale område særligt på anbringelsesområdet.

Ikke unødvendig ekstraopgave
- Vi mangler nogle gode redskaber, der kan fortælle os, om de tiltag, vi sætter i værk, virker efter hensigten, om de er de mest effektive, og om de er målrettet nok imod den enkelte unges behov. Et sådant redskab vil være guld værd for sagsbehandlerne, for beslutningstagerne, for opholdsstederne og døgninstitutionerne og i sidste ende naturligvis også for de unge, siger chef for CSU i Aarhus Kommune, Søren Frost. 

I første omgang er projektet rettet mod indsatsen for unge, der afsoner en dom på et åbent anbringelsessted, unge der er anbragt i forbindelse med tiltalefrafald eller en betinget dom, eller unge, der er idømt en ungdomssanktion.

Men det er tanken, at dokumentationssystemet skal kunne udbredes til hele anbringelsesområdet.

- Det er et mål i sig selv, at dokumentationssystemet er simpelt og enkelt at anvende, ligesom det skal hænge sammen med og være integreret i de arbejdsgange, der i øvrigt eksisterer på området. Systemet må ikke virke som unødvendige ekstraopgaver for personalet. Det skal opkvalificere det daglige arbejde, siger Carsten Nykjær Madsen, forretningschef i NIRAS Analyse & Strategi.

 

ka


Foto: http://www.flickr.com/photos/fillmorephotography/with/255194251/

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt