Rødovre har besluttet sig for delvise digitale valg

Rødovre har besluttet sig for delvise digitale valg

Det skal være slut med kø på valgsteder. Registreringen af vælgere på valgstederne skal digitaliseres for at lette det administrative arbejde og undgå kødannelser, når krydset skal sættes
10. FEB 2011 6.49

RØDOVRE: Det er formentlig slut med at stå i kø ved valgstederne i Rødovre Kommune. Kommunalbestyrelsen har nemlig besluttet, at der skal indføres digitale valglister. Det betyder, at de valgtilforordnede fremover registrerer vælgerne ved at scanne deres valgkort - i stedet for manuelt at lede efter hver enkelt vælger på en valgliste af papir og krydse borgerne af.

Valghandlingen kommer til at gå hurtigere for borgerne, og kommunen sparer adskillige valghonorarer, da der er brug for færre valgtilforordnede til at registrere vælgerne.

- De digitale valglister betyder, at det bliver valgfrit, hvilket bord borgeren vil gå til, og vi skulle gerne undgå kødannelser af betydning ved registreringen, som der har været tidligere på visse tidspunkter af valgdagen. Statsministeren skal dog lige vente et par uger med at udskrive valg, hvis vi skal nå at få systemet klar til det kommende folketingsvalg. Men så er vi også 100 procent klar til at tilbyde borgerne en forhåbentlig hurtigere og smidigere valghandling, siger Pia Mørch, som er chef i Ledelsessekretariatet.

Fortsat blyant
Uanset hvornår Lars Løkke Rasmussen 'trykker på knappen', bliver valget ikke digitaliseret fuldt ud i denne omgang - vælgerne skal fortsat sætte deres kryds med en gammeldags blyant på et stykke papir inde i stemmeboksen.

Besparelsespotentialet ved at digitalisere hele valghandlingen er ellers meget stor. Det koster nemlig kommunen mange lønkroner at få optalt de mange tusinde stemmer efter valget. Derfor så borgmester Erik Nielsen (A) gerne, at man gik skridtet videre og udskiftede papir og blyant med elektronisk stemmeafgivning på valgstederne.

- Teknikken og sikkerheden er i dag god nok til, at vi kan lave elektroniske valg. Man kunne f.eks. afgive sin stemme på en trykfølsom skærm på valgstedet. Det ville give en stor besparelse og definitivt aflive kødannelser ved valgstederne. Desværre er der endnu ikke opbakning til det i Folketinget. Indtil det sker, kan vi glæde os over, at vi i Rødovre har gjort, hvad vi kan for at effektivisere valghandlingen, siger Erik Nielsen.

mou

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt