Misbrugere og hjemløse får god hjælp af støtteordning

Misbrugere og hjemløse får god hjælp af støtteordning

Mange socialt isolerede hjemløse og alkoholmisbrugere har stor glæde af SKP-ordningen - Støtte og Kontaktpersonordningen, som nu er bredt ud til alle landets kommuner, viser en såkaldt 'lovovervågning' fra Servicestyrelsen
8. FEB 2011 11.51
Sindslidende mennesker er igennem mange år blevet hjulpet af den lovpligtige SKP-ordning, og i 2006 blev ordningen med støtte-og kontaktpersoner i kommunerne bredt ud til også at gælde socialt isolerede hjemløse og alkohol-og stofmisbrugere. Det har kommunerne taget til sig.

Samtlige landets kommuner har nu støtte- og kontaktpersoner tilknyttet og flere målgrupper får tilbudt hjælp. Det viser ny lovovervågning, som Servicestyrelsen har lavet for Socialministeriet.

Typisk er brugerne, der er omfattet af ordningen, socialt isolerede og har svært ved at benytte kommunens ordinære tilbud. SKP-ordningen tilbyder de socialt udsatte en støtte-og kontaktperson, der støtter brugeren i at få kontakt med omverdenen og blive i stand til at benytte allerede etablerede tilbud.

Servicestyrelsens lovovervågning viser blandt andet, at:
  • Samtlige 98 kommuner har nu etableret en SKP-ordning
  • Knap 40 procent af alle SKP-forløb er en succes. Det vil sige, at borgeren med hjælp fra støtte-og kontaktpersonen får kontakt til etablerede tilbud eller sundhedsvæsenet, som eksempel sagsbehandler eller psykiatrien. Tallet er højt i forhold til de komplekse problemstillinger, som brugerne har.
  • Succesraten er hele 65 procent for de hjemløse, der har været tilknyttet ordningen.

Læs hele rapporten om lovovervågningen her

Se flere stillinger
Nyhedsbrev