Offentlig-privat partnerskab om energieffektivisering i Skanderborg

Offentlig-privat partnerskab om energieffektivisering i Skanderborg

Skanderborg Kommune og Glenco A/S indgår offentlig-privat partnerskab, der skal gøre kommunens institutioner mere energieffektive. Målet er at spare 6,5 mio. kr. årligt og mindske udledningen af CO2 med 750 ton

SKANDERBORG: Skanderborg Kommune har valgt at investere ca. 50 mio. kr. i at energioptimere kommunens bygninger over en årrække - det såkaldte ESCO-projekt. Det projekt tager Skanderborg med partnerskabet med Glenco A/S for alvor hul på.

Glenco A/S går i nær fremtid i gang med at gennemføre energibesparende tiltag i kommunens bygninger - typisk i samarbejde med lokale håndværkere.

Bedre styring af el- og varmeforbrug, efterisolering eller udskiftning af ventilation, vinduer, lamper eller vandhaner, er noget af det, som skal give besparelsen. Forventningen er, at pengene både kan finansiere investeringen i udstyr, give kommunen et overskud og sætte yderligere gang i væksten.

Skanderborg Kommune forventer, at det samlede energiforbrug kan mindskes med omkring 10 mio. kWh., hvilket svarer til 20pct. af det samlede energiforbrug i kommunens bygninger.

Som en del af projektet får de ansatte gode råd og motivation til at ændre adfærd og blive bedre til at spare på energien. Kommunens børn og unge vil også kunne lære om at bruge energi med omtanke, så får en mere en energivenlig adfærd.

Tilmed vil indeklimaet i bygningerne ofte blive mærkbart bedre, fordi energitiltagene typisk handler om bedre styring af varmeforbrug og øget ventilation.

Borgmester Jørgen Gaarde (S) er glad for, at projektet nu kommer et væsentligt skridt videre.

- ESCO-projektet viser, at vi kan nå langt ved at tænke utraditionelt og smartere. Med samarbejdet sætter vi en dagsorden, der handler mere om effektivisering end om besparelser. Det giver rigtig god mening, for projektet er en gevinst hele vejen rundt. For klimaet, for kommunens økonomi, og for de medarbejdere og borgere, som færdes dagligt i de bygninger, som nu bliver mærkbart forbedret, siger borgmesteren.

mou

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt