Politiske OK-forhandlinger aflyst

Politiske OK-forhandlinger aflyst

OK 11 Forhandlingsmødet mellem topforhandlerne fra KTO og KL fredag er aflyst - embedsmændenes forhandlinger er ikke kommet så langt, at der er mening i at topforhandlerne mødes

Af Morten Uhrenholdt

Knap er de første hurdler i overenskomstforhandlingerne på det kommunale område - seniordage, MED-systemet og tillidsmandsbeskyttelsen - blevet forceret af parterne, før nye dukker op. Nu gælder det temaerne - ligeløn og ligestilling, barsel og socialt kapitel, der de seneste dage har været forhandlet på embedsmandsniveau.

Men de forhandlinger går tilsyneladende så trægt, at en planlagt politisk forhandling på fredag den 4. februar er blevet aflyst. Det oplyser KL og flere organisationer. Men KTO slår koldt vand i blodet overfor baglandet i organisationerne:

- Det er ikke udtryk for, at der er stilstand i forhandlingerne. Men den fremdrift jeg kunne have håbet på, er der heller ikke. Men der sker noget. Vi får afhandlet nogle af knasterne enten ved at lave projekter eller ved, at begge parter frafalder nogle krav, siger KTO-formand Anders Bondo, også formand for Danmarks Lærerforening til Folkeskolen.dk.

Næste politiske forhandling er aftalt til den 18. februar. Her er også organisationernes krav til ansættelses-tryghed på dagsordenen.

Der er ved denne overenskomstforhandling ikke aftalt en metode, så der i løbet af forhandlingerne kan indgås bindende del-forlig. Derfor er de forlig, der efterhånden indgås på enkelt-emnerne, betinget af, at alt falder på plads i den sidste ende.

Parterne har endnu ikke taget hul på hele den økonomiske del af forhandlingerne. Så meget tyder på, at både embedsmænd og politiske forhandlere går en travl tid i møde. Det hele skal efter aftalen om forhandlingsforløbet være faldet på plads inden udgangen af februar. De nuværende overenskomster udløber 1. april 2011.

De forbund, der vælger at afgive konfliktvarsel, skal gøre det med én måneds varsel. D.v.s. at hvis det skal træde i kraft 1. april, skal det afgives senest 1. marts - og det er forklaringen på, at forhandlingerne forudsættes afsluttet ved udgangen af februar.

Parallelt med KL-KTO forhandlingerne foregår en lang række forhandlinger med enkeltorganisationer om deres respektive overenskomster. Og her bliver der ind imellem ymtet lidt om, at det er vanskeligt at komme ordentligt i gang når hovedforhandlingerne går så langsomt.  

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt