Odder: - Vores kommune er forandret efter sparerunden

Odder: - Vores kommune er forandret efter sparerunden

Skolevæsenet i Odder skal stå for 10 mio. af samlede besparelser på 52 mio. Det betyder nedlæggelse af 20 stillinger, heraf 10 som egentlige afskedigelser. I forvejen er 30 afskediget på to lukkede skoler

ODDER: Odder Kommune har onsdag varslet opsigelsen af ti medarbejdere på kommunens skoler. I alt bliver der nedlagt ca. 20 stillinger, og når antallet af opsigelser kun er halvt så stort, skyldes det dels naturlig afgang, dels ophør af en række midlertidige ansættelser.

De opsagte medarbejdere omfatter syv lærere, to pædagogmedhjælpere og en skolesekretær.
Odder Byråd vedtog i maj 2010 en stor spareplan på 52 mio. kr., og den sidste del af planen på knapt 10 mio. kr. på skoleområdet blev udmøntet af byrådet den 24. januar.

Samtidig med varslingen af de ti medarbejdere, indfører Odder ansættelsesstop på skolerne frem til sommerferien 2012, og de opsagte medarbejdere får via en jobpulje mulighed for at søge de stillinger, der måtte blive ledige i denne periode. Desuden er der afsat en pulje til efteruddannelse af afskedigede medarbejdere.

Jobpuljen og uddannelsestilbuddet omfatter også de ca. 30 medarbejdere, der i januar blev afskediget på de to skoler, som bliver nedlagt med udgangen af skoleåret - Randlev Skole og Ørting Skole. Nogle af disse ventes dog at få job på de to privatskoler, der oprettes i stedet.

Sidste del af spareplan
- Med disse afskedigelser har vi gennemført sidste del af den store spareplan. Vi har hele tiden vidst, at afskedigelserne på skoleområdet først kunne gennemføres i år, bl.a. fordi der skulle lave en ny arbejdstidsaftale med lærerne, og vi er lettede over, at antallet af opsagte medarbejdere er holdt nede på et minimum, hvilket skyldes at vi har nogle dygtige skoleledere, der allerede sidste år tænkte på at begrænse antallet af afskedigelser ved at lave tidsbegrænsede stillinger. Det siger kommunaldirektør Jesper Hjort.

Odder Kommune har i alt nedlagt ca. 150 stillinger - hvilket svarer til hver tiende medarbejder - for at få budgetterne i de kommende år til at hænge sammen.

Kommunaldirektører understreger, at det nu gælder om at se fremad.

- Vores kommune er forandret efter sparerunden, og vi fungerer nu på et andet niveau end tidligere. Men vi skal i gang med at se på fremtids-mulighederne. Derfor går byrådet meget snart i gang med at formulere en vækststrategi, der kan fremme bosætning, beskæftigelse og fremgang i kommunen, slutter Jesper Hjort.

mou

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt