Bare seks kommuner har styr på økologien

Bare seks kommuner har styr på økologien

Albertslund, Fredericia, Ishøj, Ballerup, Allerød og København opfylder alle en målsætning om minimum 30 pct. økologi i den offentlige bespisning. Resten halter bagefter

Økologien kan få det langt bedre i de danske kommuner. Flertallet af kommunerne har lige nu ingen politisk målsætning for økologi, lyder det fra Økologisk Landsforening.

Men i Albertslund, Fredericia, Ishøj, Ballerup, Allerød og København har de opdaget, at økologisk mad i de offentlige køkkener giver renere drikkevand, mere natur og er en vej til en sundere kostsammensætning i kommunen. Det viser den første undersøgelse, der afdækker de politiske målsætninger for økologi i alle landets kommuner, som Økologisk Landsforening og Danmarks Naturfredningsforening præsenterer i dag i et Økologisk Danmarkskort.

- Det Økologiske Danmarkskort viser, at flertallet af de danske kommuner overhovedet ikke har en målsætning for økologisk bespisning. Vi vil gerne opfordre til som minimum at beslutte en politik - at sætte et mål, der viser borgerne, at man tager regeringens mål om en fordobling af det økologiske areal alvorligt og vil økologivejen. En vej, der bidrager til sundere kost, renere drikkevand og mere natur, siger René la Cour Sell, direktør i Danmarks Naturfredningsforening.

Gratis hjælp til kommuner, der vil mere økologi
Økonomi er ofte det, kommunerne ser som en barriere for at bringe flere økologiske varer ind i køkkenerne. Men flere kommuner har øget deres økologiske indkøb uden meromkostninger ved i stedet at reducere spild, bruge flere af årstidernes grøntsager og reducere kødforbruget - ændringer der også giveren sundere kostsammensætning.

- Erfaringer fra de grønne kommuner viser, at det sagtens kan lade sig gøre at omlægge til minimum 30 procent økologi, uden at det bliver dyrere. Derfor har vi inviteret alle landets borgmestre til at fastsætte et mål om 30 procent økologi i kommunerne. Det handler om at komme i gang, og det vil vi gerne hjælpe kommunerne med, siger Paul Holmbeck, direktør i Økologisk Landsforening.

Økologisk Landsforening og Danmarks Naturfredningsforening tilbyder kommunerne gratis rådgivning i, hvordan de kan bringe mere økologi ind i den offentlige bespisning og på kommunernes egne arealer.

Albertslund Kommune viser vejen
Med 79 pct. økologi i de offentlige gryder er Albertslund Kommune en af de økologiske frontløbere, og til forskel fra mange andre kommuner er det ikke kun kommunens børn, der får glæde af god og varieret økologisk kost. Også kommunens unge, ældre og ansatte får i dag mad, der i høj grad er økologisk.

- For Albertslund Kommune er det vigtigt, at børn og ældre får en kost, der er fri for pesticider og andre kemikalier. Derfor stiller vi høje krav til økologien i den mad, vi serverer i vores institutioner. Som kommune har vi en forpligtelse til at gå forrest. Også for at skabe et marked for økologiske produkter og på den måde være med til at skabe et bæredygtigt landbrug, siger Steen Christiansen (S), borgmester i Albertslund.

Albertslunds høje økologiprocent er opnået uden ekstra kostbevillinger, men gennem en omlægning af køkkenerne og efteruddannelse af personalet, som nu laver mad fra bunden med flere af årstidens økologiske grøntsager.

Se hvordan økologien har det i din kommune

Foto: Økologisk Landsforening

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt