Køge offentliggør nu dele af Agens-aftale

Køge offentliggør nu dele af Agens-aftale

Først sagde kommunen nej til aktindsigt, men Statsforvaltningen opfordrede til at genoverveje. Med god brug af sort tuch er aftalen, der stoppede tvisten mellem Køge og det fallerede jobfirma, nu tilgængelig

KØGE: Køge Kommune offentliggør nu en stor del af indholdet i den aftale, som kommunen i efteråret indgik med den private jobaktør Agens, oplyser kommunen.

En fælles aftale mellem Køge Kommune og hollandske Agens International satte i oktober 2010 et punktum i den tvist, som opstod i kølvandet på det ophørte samarbejde mellem parterne i januar sidste år. Aftalen har hidtil ikke været offentlig, men Køge Kommune har nu valgt at lægge det meste af indholdet frem efter en anmodning fra Tilsynet i Statsforvaltning Sjælland om at genoverveje offentlighedsaspektet.

- Vi er bundet op på den tavshedspligt, som ligger i - og har været en forudsætning for - aftalen med Agens, hvilket i øvrigt er helt almindelig praksis i denne type sager. Jeg forstår dog også godt omverdenens interesse i sagen, og derfor offentliggør vi nu en stor del af indholdet. Vores opfattelse er, at Køge Kommune dermed opfylder offentlighedslovens krav, siger fungerende borgmester Thomas Kielgast (S).

De afsnit, som nu er frit tilgængelige, beskriver de overordnede rammer og baggrunden for aftalen mellem Køge Kommune og Agens. Tilbage står enkelte dele af aftalen, som Køge Kommune fortsat vurderer ikke kan offentliggøres. Visse bestemmelser i aftalen indebærer således, at udefrakommende forhold vil kunne påvirke begge parters økonomiske forhold - og den klare juridiske vurdering er, at risikoen for dette forøges, hvis bestemmelserne bliver offentliggjort.

- Vi er grundlæggende nødt til at opveje ønsket om offentlighed mod risikoen for at give kommunen økonomiske tab - og offentliggør vi aftalen i dens fulde form, vil der være risiko for dette. I samråd med vores advokat har vi derfor valgt at være på den sikre side for at beskytte vores egen økonomi, forklarer Thomas Kielgast om årsagen til, at enkelte afsnit i aftalen fortsat er fortrolige.

Samarbejdet mellem Køge Kommune og Agens blev indledt i april 2008 med det mål at styrke beskæftigelsesindsatsen over for kommunens ledige borgere. Efter den oprindelige plan skulle projektet have kørt frem til efteråret 2010, men samarbejdet måtte stoppe allerede i januar 2010.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt