EU styrker patienters rettigheder

EU styrker patienters rettigheder

Patienter får forbedrede muligheder for behandling på tværs af grænserne i EU
19. JAN 2011 13.11

BRUXELLES: I dag vedtog Europaparlamentet et nyt direktiv, der giver patienter ret til at få behandling på tværs af grænserne.

- Patienterne får forbedret deres muligheder for behandling, samtidig med at der er taget højde for, at det ikke må dræne de offentligt finansierede sundhedssystemer for ressourcer. Hensynet til den enkelte patient må ikke vejere tungere end hensynet til en bredere gruppe af patienter. Kommissionen lagde oprindeligt op til et fælles europæisk sundhedssystem helt baseret på markedsprincipper, men det fik vi heldigvis
afværget. Sundhed er et nationalt anliggende, og EU skal ikke presse en fælles model ned over 27 lande, siger EU-parlamentariker Margrete Auken (SF).

- Det er vigtigt, at behandling af syge ikke reduceres til en vare på et frit marked. Det skal være forankret i et stærkt og kompetent offentligt sygehusvæsen. Det nye direktiv fastsætter patienternes rettigheder og forbedrer deres muligheder for at få en effektiv behandling. Ikke mindst når det gælder behandling af mere sjældne sygdomme. Men det er ikke et fripas til at slække på de nationale sundhedssystemer.

Behandling på hospital i andet EU land skal i følge det nye direktiv forhåndsgodkendes i hjemlandet. Dette gælder dog ikke for almindelige lægebesøg hos praktiserende læge. Derudover oprettes der nationale informationskontorer, der kan
vejlede patienterne.

Direktivet træder i kraft i 2014.

tj

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt