Kalundborg indgår kontrakt med privat firma om vejvedligeholdelse

Kalundborg indgår kontrakt med privat firma om vejvedligeholdelse

Kommunen forventer, det vil betyde bedre veje og mange sparede penge på samme tid

KALUNDBORG: Midt i snestormen fik Kalundborg Kommune jaget pessimismen omkring de kommunale veje på flugt: Bedre veje plus en klækkelig besparelse på vejvedligeholdelses-budgettet på én gang, er nu forventningen.

Borgmester Martin Damm (V) og kommunaldirektør Henrik Damm har underskrevet funktionskontrakt for vejene på landet og en partneringkontrakt til vejene i byområderne med Pankas A/S.

- Vi har ikke alene fået løftet asfaltbudgettet. Nu skal vi ikke længere tvinges ud i at skulle prioritere mellem at vedligeholde vores veje og investere i fx ældrepleje eller skoler. Kort sagt har vi nu fået beskyttet vejene mod os politikere, siger Martin Damm.

Det var med et stort smil, at borgmesteren afleverede denne selvironiske bemærkning inden han underskrev en kontrakt, der vil sende et trecifret millionbeløb ud af kommunekassen frem til 2025.

Begge parter ser store fordele
Selvom det er et betragteligt beløb, så er det langt mindre, end det beløb, Kalundborg Kommune ville komme af med, hvis politikere og embedsmænd blot havde lænet sig tilbage og gjort, som man plejer - altså etårige asfaltudbud plus lapperier af de værste huller.

Så kunne man tro, at modparten ville være betænkelig ved at underskrive kontrakterne. Men hos adm. direktør John Kruse Larsen fra Pankas A/S var smilet om muligt endnu større, og glæden forklarede han med disse ord:

- Denne kombination af partnering og funktionsudbud giver os en stor frihed. Vi kan rykke rundt på arbejdet og udnytte ellers ledige stunder til at bringe vejene i Kalundborg Kommune op på det niveau, vi har aftalt, siger John Kruse Larsen.

Tilstandskrav skal overholdes
Funktionskontrakten løber fra 2011 til og med 2025 og omfatter vedligeholdelse af 636 km kommunale veje og stier, primært uden for byzone. Det er entreprenørens forpligtelse, at kørebanebelægningerne overholder de udbudte tilstandsgrænseværdier i hele kontraktperioden.

Kontraktperioden for partneringkontrakten er 2011 - 2014 og der er en afhjælpningsperiode på op til 12 år for hver enkelt vejstrækning. Det er entreprenørens forpligtelse, at kørebanebelægningerne overholder de udbudte tilstandsgrænseværdier i hele afhjælpningsperioden.

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt