Danske drenge scorer rigtigt højt i demokrati og samfund

Danske drenge scorer rigtigt højt i demokrati og samfund

Danmark ligger generelt på en delt førsteplads sammen med Finland, når det gælder 8. klasses-elevernes viden og færdigheder med hensyn til demokrati og medborgerskab, fastslår international undersøgelse

I juni blev de foreløbige resultater fra en stor international komparativ undersøgelse - the International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) - offentliggjort. Undersøgelsen fastslog ifølge Skolerådet, at Danmark ligger på en delt førsteplads sammen med Finland, når det gælder elevernes viden og færdigheder med hensyn til demokrati og medborgerskab.

En ny international rapport uddyber de positive konklusioner og understreger, at Finland og Danmark er de absolutte topscorere.

ICCS undersøger, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i 38 lande forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere (statsborgere og medborgere) i deres land og i verden.

Det overordnede formål med undersøgelsen er således at undersøge globaliseringens indflydelse på unges (8. klasse) politiske dannelse i det 21. århundrede i et internationalt komparativt perspektiv.

I Danmark er undersøgelsen gennemført af Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU), Aarhus Universitet. Undervisningsministeriet medfinansierer undersøgelsen.
Undersøgelsen viser, at Danmark ligger helt i top i testen af elevernes kundskaber og færdigheder indenfor politik, demokrati og samfundsforhold.

Suverænt dygtigste
Danmark har mange elever i den bedste resultatkategori og har en gruppe meget dygtige elever, som intet andet land matcher. Derudover viser undersøgelsen, at de danske drenge er de suverænt dygtigste drenge i hele undersøgelsen. Interessant er det samtidig, at Danmark skiller sig ud både i det internationale og nordiske billede ved at have en positiv signifikant sammenhæng mellem på den ene side graden af elevernes interesse, selvtillid, politiske diskussioner, brugen af medier osv. og på den anden siden elevernes faglige resultater i testen. Dette viser, at de danske testresultater synes at være forbundet med dansk politisk kultur og skolekultur i bredere forstand.

Blandt de bedst præsterende lande i undersøgelsen findes flere af de lande, der sædvanligvis scorer højt i internationale målinger (f.eks. PISA og PIRLS). Undersøgelsen dokumenterer således, at der ikke nød-vendigvis er et modsætningsforhold mellem at være stærk på de traditionelle faglige områder (læsning, matematik osv.) og samtidigt være stærk på områder, som kunne kendetegnes som alsidige kompetencer, der blandt andet handler om politisk dannelse, kendskab til demokrati, rettigheder og pligter i samfundet.

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt