Undersøgelse: Offentligt ansatte arbejder gratis

Undersøgelse: Offentligt ansatte arbejder gratis

Tidspresset for de ansatte i ældreplejen, i daginstitutionerne og i behandlingspsykiatrien er nu så voldsomt, at halvdelen af de ansatte ind imellem bliver efter arbejdstid for at gøre arbejdet færdigt, selvom de ikke får løn for det

Det viser en ny undersøgelse fra FOA.

Kun halvdelen af medarbejderne i ældreplejen og under halvdelen af FOAs medlemmer i daginstitutionerne og på handicapinstitutionerne oplever, at de har tid nok til at udføre deres arbejdsopgaver tilfredsstillende. Det viser en ny medlemsundersøgelse fra FOA.

Undersøgelsen viser desuden, at arbejdspresset får en stor del af de ansatte til at blive og gøre arbejdet færdigt, selvom de ikke får løn for det. Næsten 4 ud af 10 af de ansatte arbejder nemlig over én- eller flere gange om måneden uden at få betaling for det.

- Det er helt urimeligt, at arbejdspresset er så stort, at de ansatte må blive efter arbejdstids ophør for at gøre arbejdet færdigt, siger forbundssekretær Inger Bolwinkel, der er ansvarlig for FOAs arbejdsmiljøarbejde.

Står alene med arbejdet 
Men de seneste års nedskæringer er ikke kun årsag til, at personalet arbejder over uden at få løn for det. Besparelser på personaletimerne har også bevirket, at mere end halvdelen af FOAs medlemmer i daginstitutioner, handicapinstitutioner og på plejehjem står mere alene med arbejdet. En faktor, der går hårdt ud over arbejdsmiljøet og stresser de ansatte.

- Mange af vores medlemmer fortæller, at de føler sig pressede, når de er alene om arbejdet - fx som ene medarbejder om en stor gruppe børn eller ene nattevagt på en hel afdeling med demente.

Og netop oplevelsen af ikke at slå til og det, at man oftere er alene om arbejdet, er en af årsagerne til, at flere medarbejdere arbejder over uden at få løn for det, mener forbundssekretæren. 

- Det er skruen uden ende, hvis arbejdsgiverne tror, at de kan få lavet den samme mængde opgaver af færre ansatte. Personalet er derfor nødt til at gøre ledelsen opmærksom på, hvad det er, de ikke kan nå - blandt andet ved at notere arbejde efter arbejdstidens ophør. Arbejdsmængden skal stemme overens med de ressourcer, der er til rådighed, så ingen føler sig presset til at arbejde gratis.

tj

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt