KL: Mere effektiv og mindre firkantet beskæftigelsesindsats

KL: Mere effektiv og mindre firkantet beskæftigelsesindsats

- Kommunerne står ubetinget bag en aktiv linje i beskæftigelsespolitikken. Det viser udviklingen i jobcentrene også klart
1. NOV 2010 9.35

- Men systemet er blevet for firkantet og bureaukratisk. Vi har brug for en reform af beskæftigelsesindsatsen, hvor borgeren sættes før systemet, og vi skal have en indsats, der er effektiv og målretter sig den lediges behov, siger KL's formand Jan Trøjborg (S).

Det dur ikke med lappeløsninger på det nuværende system. Der er brug for at tænke i resultater, der gør en forskel for borgeren og for virksomheden. Det er at tænke nyt. Det skal være borgerens behov og effekten af indsatsen, der er det styrende, og ikke krav om samtale og aktivering efter faste intervaller og skabeloner.

- God aktivering er målrettet den enkelte lediges behov. For mennesker uden job er forskellige. Og de har ikke brug for den samme indsats. Den rigtige indsats kan man kun beslutte lokalt ud fra den enkelte lediges behov og situation og ved at inddrage alle lokale kræfter i arbejdet.

Opgør med refusion
KL lægger i sit udspil 'Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen' op til, at jobcentrene i højere grad skal kunne prioritere og tilbyde hjælp til de borgere, der har mest brug for det. Det kunne fx være ufaglærte og unge uden uddannelse, der har brug for et tæt forløb med en aktiv og tidlig indsats, mens den velkvalificerede ledige skal have et større ansvar for selv at finde et job.

KL mener, at det nuværende finansieringssystem bør ændres. Det nuværende refusionssystem bygger for enøjet på, om den ledige er i aktivering. Det fjerner fokus fra hovedsagen: At få flere i beskæftigelse.

- Der er en stærk sammenhæng mellem, at gode resultater med at få de ledige i job også gavner den kommunale økonomi. Men den sammenhæng fortoner sig efterhånden i det virvar af finansieringsregler, som er opstået hen ad vejen. Derfor bør der arbejdes hen imod en reform af finansieringsreglerne, hvor der dels er klare og entydige incitamenter til at få de ledige i arbejde, dels er taget hånd om de byrdefordelingsproblemer, som altid indgår i finansieringsovervejelser.

- KL ser frem til at komme i dialog med regeringen, Folketinget og arbejdsmarkedets parter om nytænkningen af beskæftigelsesindsatsen.

Læs KL-udspil

tj

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt