Bredt budgetforlig i Haderslev med besparelser på 120 millioner

BUDGET 2011 I forhold til det oprindelige budget for 2010 er 2011 reduceret med 120 mio. kr. stigende til 186 mio. kr. i 2014
1. OKT 2010 12.38

HADERSLEV: Det samlede driftsbudget udgør efter reduktionerne i alt godt 3 mia. kr. Heraf vedrører 0,7 mia. kr. forsørgelsesområdet.

Forhandlinger torsdag aften førte til et bredt budgetforlig i Haderslev Kommune.

- Alle partier i byrådet står bag forliget og bakker dermed op om kommunens budget i en meget vanskelig situation. For mig er det et meget positivt udgangspunkt for at tackle de meget store udfordringer, Haderslev Kommune står overfor de kommende år, siger borgmester Jens Christian Gjesing.

- Vi lægger vægt på at Haderslev Kommune med budgetforliget overholder aftalen mellem KL og regeringen.

Med budgetforslaget bliver Haderslev Kommune 'herre i eget hus' og skaber fundamentet for fortsat udvikling af såvel kommunal service som lokalsamfundet i de kommende år. I de første par år vil alle ressourcer dog skulle sættes ind på at realisere reduktionerne. Det skal ske ved at nedsætte serviceniveauer, omlægge service og skære servicetilbud bort.

Budgetforslaget er udarbejdet på baggrund af dystre økonomiske udsigter. Uden økonomiske tilpasninger og skarpe prioriteringer, så ville Haderslev Kommune ved udgangen af 2014 have stået med et underskud på knap 0,5 mia. kr.

Budgetforslaget søger at opretholde kernen i den kommunale service mest mulig, men mange vil opleve, at de ydelser og muligheder, som man kender i dag, ikke vil eksistere fra 2011 eller være omlagt.

Opbremsning på specialområdet
Budgetforliget indebærer bl.a. en opbremsning på det såkaldt specialiserede område, dvs. i tilbuddene til handicappede børn, unge og voksne. Samlet set reduceres der med 16 mio. kr. i sociale tilbud og specialundervisning.

Desuden iværksættes i de kommende år en række afbureaukratiseringstiltag, effektivisering af udbud og indkøb samt digitale løsninger, der gør det muligt for borgerne i langt højere grad at betjene sig selv på internettet. Samlet set forventes indsatsen at give en gevinst på 1 mio. kr. i 2011 og 6 mio. kr. i 2012.

På dagtilbuds- og skoleområdet arbejder man med en større reform, der først bliver udmøntet endeligt på Byrådets møde den 25. november 2010.

Anlægsbudgettet prioriterer initiativer, der skal nedsætte kommunens driftsudgifter. Anlægsbudgettet er på i alt 149 mio. kr.

Skatteprocent er i budgetforslaget uændret 26,5%

Grundskyldspromille er i budgetforslaget uændret 24,36 undtagen for produktionsjord hvor der opkræves det lovbestemte max. på 7,2 pct.

 

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt