Egedal har styr på selvbudgetteringen

Egedal Kommune har taget højde for udgifter forbundet med at selvbudgettere indtægtsgrundlaget og fravælge statsgarantien
22. SEP 2010 10.47

EGEDAL: Derfor bliver Egedal Kommune ikke ramt som det er sket i andre kommuner, skriver kommunen.

I de seneste dage har medierne beskrevet, hvordan to kommuner i Nordsjælland er havnet i en økonomisk krise, fordi kommunerne har glemt at indregne en såkaldt efterregulering af skatter, tilskud og udligning i budgettet.

Problemet er opstået, fordi kommunerne i 2007 valgte selv at budgettere med, hvor stort indtægtsgrundlaget fra borgerne ville blive i 2008 og 2009.

Dermed kunne man udnytte det økonomiske opsving, fordi staten hver måned udbetalte et a conto-beløb, baseret på kommunernes forventede årsindtægter.

Med denne løsning fravalgte kommune imidlertid samtidig en statsgaranteret model, hvor staten påtager sig risikoen for en situation som finanskrisen, hvor indtægterne nu - efter tre år - bliver gjort op og viser sig at være lavere end budgetteret.

Forskel indregnet
Politikerne i Egedal Kommune har også valgt at selvbudgettere indtægtsgrundlaget, men i modsætning til de omtalte kommuner er forskellen mellem budget og de faktiske indtægter indregnet i budgetlægningen for 2011. Egedal Kommune har således indregnet en tilbagebetaling til staten på 48,9 millioner kroner.

- Vi står ikke med uforudsete udgifter, fordi vi i tide har sat de penge til side, som vi har fået udbetalt for meget a conto. På den måde kan man betragte det som et treårigt rente og afdragsfrit lån, som vi nu bare skal betale tilbage. Derfor er det også vigtigt at understrege, at vi heller ikke kunne have undgået en del af besparelserne i genopretningsplanen, hvis vi havde valgt statsgarantien, siger borgmester Willy Eliasen (V).

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt