Budgetforlig med lille skattestigning i Ikast-brande

Alle partier minus Socialdemokraterne står bag forliget, der i dag blev indgået og som betyder besparelser i 2011 på 92,7 millioner
20. SEP 2010 15.32

IKAST-BRANDE: Også i Ikast-Brande er det sparetider, og selv ikke byrådet går fri. Forligspartierne har aftalt, at byrådet reduceres fra de nuværende 25 medlemmer til 23 fra næste valgperiode. Samtidig reducerer politikerne antallet af fagudvalg fra seks til fem.

Sammen med administration og Borgerservice skal denne besparelse give i alt 11 millioner i 2011 stigende til 14 millioner i 2014.

Partier og lister bag forliget er Fælleslisten, Venstre, De Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti. Det betyder 20 af 25 byrådsmedlemmer står bag - kun fem socialdemokrater har valgt at stå udenfor budgetforliget.

Det overordnede mål har været at skabe balance mellem indtægter og udgifter, og det betyder at den samlede budgetramme skal reduceres med i alt 92,7 mio. kr. i 2011 stigende til 131,7 mio. kr. i 2014, når samtlige besparelser er slået fuldt igennem. Reduktionen svarer til ca. 6% af driftsbudgettet.

Dette bevirker reduktioner og/eller omlægninger i serviceniveauet i forhold til det kendte niveau. Der afsættes betingede puljebeløb på 45 mio. kr. for at imødegå usikkerhederne omkring udviklingen på en række områder. At puljebeløbene er betingede, betyder at udvalget skal søge byrådets godkendelse. Det understreges at mulighederne for kompenserende besparelser skal være undersøgt forinden forbrug af puljen.

For 2011 budgetteres med en skattestigning, der giver en merindtægt på 6,5 mio. kr. Forligspartierne er enige om at øge indtægterne i 2012 med yderligere 13 mio. kr. Provenuet i 2011 tilvejebringes ved at øge skatteudskrivningsprocenten med 0,2 procentpoint til 25,2 % samt ved at øge grundskyldspromillen med 5 promille -point til 21,9.

Indenrigsministeren er ansøgt om tilladelse til skatteforhøjelsen. Når der foreligger svar fra Indenrigsministeren på ansøgningen om tilladelse til skatteforhøjelse, tages fornyet stilling til skatteforhøjelsen.

Afsluttende behandling af budget 2011-14 sker mandag den 11. oktober.

mou 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt