Rapport: Århus - verdens hovedstad for vindenergi

Rapport: Århus - verdens hovedstad for vindenergi

Rapport fra Mandag Morgen viser, at det storårhusianske område er globalt center for vindenergi. Århus-klyngen har verdens tætteste koncentration af vindvirksomheder og står for hele 87 pct. af Danmarks samlede omsætning fra vindenergi
20. SEP 2010 14.08

ÅRHUS: Desuden er næsten 60 pct. af alle topledere i vindmølleindustrien og mere end halvdelen af de øvrige højtplacerede medarbejdere koncentreret i den storårhusianske vindklynge. Århus satser nu målrettet på at profilere og styrke sin position som 'Capital of Wind Energy', fortæller Århus Kommune.

Danmark er i dag førende på det globale marked for vindenergi med internationale virksomheder, med en velfunderet værdikæde og et stærkt forskningsmiljø. I den situation befinder Århus sig i orkanens øje, da 87 pct. af Danmarks samlede omsætning fra vindenergi skabes af virksomheder i Storårhus og omegnskommunerne.

Århus unikke position som verdens vindhovedstad er beskrevet i rapporten 'Aarhus - Capital of Wind Energy', udarbejdet af Mandag Morgen og i dag udgivet af Århus Kommune.

Heraf fremgår det videre, at den danske vindmølleindustri de seneste 10 år har haft en gennemsnitlig årlig vækstrate på ca. 15 pct. Og med knap 25.000 beskæftigede er den en vigtig motor for dansk økonomi - set i lyset af, at det samlede globale marked for vindmøller de kommende fem år ventes at vokse til ca. 350 milliarder dollar - omtrent det samme som Danmarks årlige BNP.

Vindklynge koncenterert i Midtjylland 
I den proces kan den danske vindklynge, der er koncentreret i det midtjyske bælte med Århus som 'hovedstad', spille en essentiel rolle - som vækstmiljø, kompetencecentrum, erfaringsbank og global rollemodel. Den danske klynge er en af verdens ældste, geografisk mest koncentrerede og mest innovative, konkluderer rapporten.

Ca. 11.000 af den danske vindindustris 25.000 medarbejdere, dvs. over en tredjedel, arbejder mindre end en times bilkørsel fra Århus. Her ligger flere af verdens største og globalt mest betydende vindmøllevirksomheder som Vestas, Siemens, Gamesa og Suzlon.

Et af den danske vindklynges stærkeste kort er den store underskov af leverandører til vindmølleindustrien, der har samlet sig i Midtjylland. Intet andet sted i verden har man en lignende koncentration af virksomheder, der dækker hele værdikæden i design, udvikling og produktion af vindmølleparker.

 

mou

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt