32 kommuner har søgt om at hæve skatten med 1,2 mia. kr.

32 kommuner har ansøgt om at kunne hæve skatten næste år inden for den aftalte ramme på 300 millioner kroner. Se hvem der har søgt og hvor meget
9. SEP 2010 14.32

Af Thomas Jensen

Sidste år, hvor skattepuljen var på 500 mio. kr., søgte 42 kommuner at hæve skatten med 2,1 mia. kr., og 17 fik tilsagn. I år søger 32 om at hæve skatten med 1,2 mia. kr., oplyser Indenrigsministeriet.

Det vil også i år være en begrænset andel af de 32 kommuner, som vil blive vurderet at have et reelt behov for at hæve skatten.

Inden borgmestermødet i sidste uge havde 26 kommuner meldt ud, at de ville hæve skatten for 875 mio. kr. Flere kommuner var indstillet at tage en bod med i købet.

Vurderingen af kommunernes ansøgninger vil ske ud fra fem følgende kriterier, som på forhånd er meldt ud til kommunerne:

* Driftsmæssig ubalance (ekskl. budgetoverskridelser), hvor den driftsmæssige balance defineres som forskellen mellem kommunens driftsudgifter på det skattefinansierede område og kommunens nettoindtægter fra skatter, tilskud, udligning og renter.
* Udgiftspres fra demografiske forskydninger, herunder særligt som følge af høj vækst i antal børn og/eller ældre.
* Udgiftspres på overførselsområdet som følge af udviklingen i udgifter til blandt andet førtidspension og kontanthjælp.
* Udfordringer ift. skatteindtægter, herunder lavt beskatningsniveau set i forhold ti sammenlignelige kommuner og fravær af skatteforhøjelser i de senere år.
* Lavt investeringsniveau over flere år, dvs. lave gennemsnitlige anlægsudgifter på det skattefinansierede område over en årrække.

- Jeg har en klar forventning om at kommunerne kan holde sig inden for den aftalte ramme til skattestigninger. Man skal huske på, at med økonomiaftalen for næste år kan kommunerne samlet budgettere med de samme udgifter og det samme antal ansatte som i år. Dertil kommer, at fx særtilskudspuljen til næste år er forhøjet til 500 mio. kr. Alt i alt giver det kommunerne et rimeligt arbejdsgrundlag til næste år i en tid, hvor økonomien ellers er stram, siger indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder (V).

- Kommuner, der uden hensyn til den tildelte ramme for skatteforhøjelser alligevel sætter skatten op, vil blive hårdt ramt af de nye sanktioner, som Folketinget vedtog lige før sommerferien. De fire første år vil staten inddrage henholdsvis 75, 50, 50 og 25 procent af skatteoverskridelsen i den enkelte kommune, som går til at nedsætte statsskatten.

Oversigt over kommuner, der har ansøgt om at kunne hæve skatten næste år:

Kommune Ansøgt beløb i mio. kr.
Assens 22,0
Brønderslev 25,4
Egedal 74,3
Favrskov 44,5
Frederikshavn 67,0
Haderslev 10,0
Hjørring 17,6
Holbæk 128,0
Høje-Taastrup Beløb ikke angivet
Ikast-Brande 25,3
Kerteminde 16,0
Lemvig 15,1
Mariagerfjord 28,0
Middelfart 25,0
Morsø 8,6
Norddjurs 68,1
Nordfyn 47,3
Nyborg 42,4
Odder 27,0
Odsherred 43,0
Randers 23,1
Rebild 7,9
Ringkøbing-Skjern 40,0
Silkeborg 75,0
Slagelse 51,5
Solrød 43,4
Struer 28,3
Svendborg 20,0
Tønder 25,8
Tårnby 37,2
Vejen 66,2
Vordingborg 70,0
I alt 1.223,0 mio. kr.

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt