Benedikte Kiær arbejder på efterværn til udsatte unge

Benedikte Kiær arbejder på efterværn til udsatte unge

Socialministeren på vej med efterværns-pakke, der skal ind i satspuljeforhandlingerne i efteråret: 'Værtsfamilier', 'særtog' og andre konkrete forslag i støbeskeen
30. AUG 2010 13.29

FOLKETINGET:  At støtte udsatte børn og unge handler ikke kun om at sikre dem en god barndom. Målet er at give de udsatte børn og unge de bedste muligheder for at få et godt voksenliv. Netop af den grund er det vigtigt, at vi ikke taber dem på målstregen ved automatisk at give slip og lade dem passe sig selv, blot fordi de bliver 18 år, skriver socialminister Benedikte Kiær (K).

- Der er derfor allerede i dag en pligt for kommunerne til at tilbyde unge, der er fyldt 18 år, støtte, hvis de ikke er parate til at stå på egne ben. Det vi kalder efterværn.

- Jeg vil tage initiativ til en ny 'efterværns-pakke', som skal styrke indsatsen over for de unge, der hidtil har boet på døgninstitution, i plejefamilie eller lignende.

- For vi ved, at de på trods af, at de er anbragt uden for hjemmet, har det sværere end andre unge. Vi skal blive langt bedre til at hjælpe de anbragte unge godt på vej mod uddannelse, beskæftigelse og et stabilt familieliv.

- Nogle unge skal have et større netværk, andre har brug for hjælp til at løse helt konkrete problemer, andre igen har måske brug for et terapeutisk forløb osv. Og det skal vi tage højde for, når vi finder ud af, hvilken støtte de skal have. Men det kræver, at vi bliver bedre til at se mulighederne og identificere hvad det er, den enkelte unge har brug for. Vi skal arbejde målrettet med at udvikle og afprøve forskellige former for støtte til de unge.

- Efterværns-pakken skal blandt andet indeholde forsøg med forskellige ordninger, så de anbragte unge gradvist vænner sig til at bo for sig selv. Den unge kan for eksempel begynde med at bo hos en 'ærtsfamilie' i sin egen lejlighed i familiens bolig, eksempelvis i kælderen eller i den ene ende af huset, men hvor der stadig er nogle 'værtsforældre' som kan tale med den unge, når det er svært eller hjælpe den unge med at komme op om morgenen osv.

- Vi skal også blive bedre til - allerede fra teenageårene - at have særligt fokus på, hvordan den unge kan sikres uddannelse og job senere i livet. Vi kan altså ikke forvente, at de unge, som har så meget andet at slås med, også har overskud til at navigere rundt i mellem socialforvaltningen, beskæftigelsesforvaltningen, uddannelsessystemet osv. Derfor skal vi igangsætte et udviklings- og forsøgsarbejde i udvalgte kommuner om at etablere et 'særtog' for de anbragte unge, så der tages ekstra godt hånd om dem fra de er 16 år, og at hjælpen fortsætter, også efter den unge er blevet 18 år.

- Jeg vil sammen med en række andre konkrete forslag til forbedring af efterværnet bringe disse forslag med til satspuljeforhandlingerne her til efteråret. Og jeg håber meget, at de øvrige satspuljepartier vil være med til at forbedre indsatsen for de udsatte unge.


Foto: http://www.flickr.com/photos/ashleyxu/with/2780098498/

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt