Syddjurs indgår aftale med privat aktør på sygedagpengeområdet

Syddjurs indgår aftale med privat aktør på sygedagpengeområdet

Kommunen har indgået en aftale med Varda Jobservice og Institut for serviceudvikling om at øge indsatsen for sygemeldte
27. AUG 2010 12.10

SYDDJURS: For Syddjurs Kommune har det vist sig vanskeligt at rekruttere tilstrækkeligt med personer med den rette baggrund til selv at kunne lave den maksimale indsats for afklaring af sygedagpenge modtagere. Med aftalen vil det derfor blive muligt at sætte optimalt ind, så sygemeldte borgere hurtigere kan få deres situation afklaret, og komme videre i livet.

Aftalen er også med til at forbedre økonomien på sygedagpengeområdet fordi kommunens refusion fra staten er højere ved en hurtig indsats. Aftalen arbejder ud fra lovgivningens tanke om det er afgørende at folk er sygemeldte kortest muligt. Det har vist sig at jo længere man går sygemeldt, jo sværere er det at komme tilbage. Økonomien fra statens side er tilrettelagt sådan, at kommunen også gavnes økonomisk ved at have en god og hurtig indsats overfor sygemeldte, oplyser Syddjurs Kommune.

- Det er vigtigt for både kommune, erhvervsliv og de pågældende borgere, at syge bliver støttet på en hurtig og god måde, så de enten kan vende tilbage til deres job eller finde en anden vej i livet. Derfor er jeg er glad for, at vi her kan lave et offentligt - privat samarbejde og i fællesskab udvikle vores viden om hvad der virker til bedste for at borgeren kommer videre i livet.
Økonomisk ser det rigtig fornuftigt ud og lykkes samarbejdet ikke er der heller ikke nogen afregning mellem parterne, siger formandev for Syddjurs Kommunes arbejdsmarkedsudvalg Gunnar Sørensen (V).

Samarbejdet sættes i gang fra 1. september og er aftalt at skulle forløbe over 3 år.

tj

Se flere stillinger
Nyhedsbrev