Alle fem sagsområder i alle fem ATP-centre

Alle fem sagsområder i alle fem ATP-centre

ATP har valgt den organisering for at sikre tilstrækkeligt med kompetente medarbejdere på alle sagsområder
26. AUG 2010 16.14

ATP planlægger i øjeblikket, hvordan processen med bemandingen i centrene skal foregå. Det sker blandt andet i dialog med KL og kommuner, fremgår det af ATP's hjemmeside.

Når det er helt klarlagt, hvordan opgaverne deles mellem kommunerne og de nye ATP-centre, skal kommunerne som det første beslutte, hvilke medarbejdere, der skal tilbydes at flytte med opgaverne - og hvem der skal blive i kommunerne sammen med ansigt-til-ansigt-opgaverne.

Fra nu - og frem mod den endelige klarhed over, hvem ATP kan tilbyde job - vil ATP informere om ATP som virksomhed og arbejdsplads. Herunder om ansættelsesvilkår.

Regeringen og Dansk Folkeparti har besluttet, at centrene, der skal løse opgaverne med objektiv sagsbehandling, skal ligge i Frederikshavn, Holstebro, Haderslev, Vordingborg og Hillerød.

ATP og KL holder i dagene den 1. til 3. september dialogmøder med kommunerne om objektiv sagsbehandling.

Formålet er dels at gøre status over det arbejde, der foregår omkring den nye organisering. Og dels at drøfte håndtering af medarbejdere og den fremtidige arbejdsdeling mellem KL og ATP.

Målgruppen for møderne er de kommunale ledere, som er involveret i overdragelsen af medarbejdere og opgaver på de fem berørte sagsområder.

ka

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt