Holstebro betaler momsen for byggegrunde

Holstebro 'betaler' momsen for byggegrunde

Fra den 1. januar 2011 er salg af byggegrunde ikke længere fritaget for moms

HOLSTEBRO: Hvis man går med tanker om at købe en kommunal byggegrund, så kan der være penge at spare ved at slå til inden udgangen af 2010.

Set i lyset af lovændringen fastsatte Holstebro Byråd på mødet den 17. august de priser, der kommer til at gælde for kommunale byggerunde fra den 1. januar 2011. Prisen på erhvervsarealer tillægges 25 pct. moms. Men det er uden betydning for køberne, da de er momsregistrerede, og derfor kan trække momsen fra, oplyser kommunen.

Prisen på parcelhusgrunde i 14 af de 35 forskellige udstykningsområder, der er i kommunen i dag, forhøjes med 6 pct. Det gælder de områder, hvor kommunen siden 1. januar 2008 har solgt mere end én grund. For de øvrige parcelhusgrunde fastholdes de nuværende priser.

Prisen på storparceller forhøjes med 12,5 pct. bortset fra de storparceller, som kommunen har til salg i Vemb og Borbjerg.

- Ændringen af momsloven for byggegrunde er ikke 'vokset op i vores baghave'. De nye priser, vi nu har fastsat på parcelhusgrunde og storparceller, betyder, at kommunen helt eller delvist betaler momsen. Det gør vi, dels for fortsat at gøre det attraktivt at købe grunde i Holstebro Kommune, dels fordi vi mener, at de nye priser svarer til markedsprisen, siger borgmester H. C. Østerby (S).

Fakta om Holstebro Kommunes grunde

  • 92 parcelhusgrunde i 35 udstykningsområder til en samlet salgsværdi på ca. 51 mio. kr. Det svarer til en gennemsnitspris på godt 265.000 kr.
  • 16 storparceller fordelt på fem lokaliteter med et samlet areal på ca. 30.000 kvadratmeter til en salgsværdi på ca. 8,5 mio. kr. Det svarer til en gennemsnitspris på godt 282 kr. pr. kvadratmeter.
  • Godt 27 hektar erhvervsareal på ni lokaliteter til en samlet salgsværdi på knap 19 mio. kr. Det svarer til en gennemsnitspris på knap 70 kr. pr. kvadratmeter.
  • De nævnte gennemsnitspriser dækker over meget store udsving i priserne på grundene.

tj

 

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt