Handicap-forældre får en hjælpende hånd

Handicap-forældre får en hjælpende hånd

Siden januar 2010 har Handi-Info tilbudt kurser til forældre til børn med handicap. Evalueringerne viser, at kurserne giver forældrene en nyttig viden og ikke mindst et mentalt rygstød

ÅRHUS: Der er mange spørgsmål, der trænger sig på, når en søn eller datter får stillet en handicapdiagnose. Kan man få aflastning til sit barn? Hvilke hjælpemidler kan man få? Hvad betyder et handicap for familie-livet og forholdet til andre søskende?

Derfor har Handi-Info siden januar 2010 tilbudt forældre et kursus, hvor der holdes oplæg om fx muligheder for aflastning og økonomisk støtte, skoletilbud, familietrivsel og samarbejdet med kommunen. Det oplyser Århus Kommune.

Omvæltning
- Det er en voldsom omvæltning for en familie at få et barn med funktionsnedsættelse, og man kan nemt føle sig rådvild. Forældrene har et stort behov for at få klare svar på mange spørgsmål og få et rygstød til fremtiden. Det får de gennem forældrekurserne, fortæller Helle Holm, leder af Handi-Info.

Kursisternes evalueringer viser, at kurserne giver forældrene den nødvendige, nyttige viden. Og det er særligt de familierelaterede emner, som kursisterne finder relevante: Familietrivsel, parforhold, søskenderelationer og børneopdragelse.

En af kursusdeltagerne er Mette Lund, der er mor til sønner på 8 og 11 år. Begge har ADHD.

- Kurset har givet mig en vigtig viden, men det bedste har nok været det skulderklap, som jeg har fået. Jeg er blevet bevidst om, at jeg ikke kan være noget for mine børn, hvis jeg ikke samtidig tager hensyn til mig selv. Jeg tillader mig selv noget mere i dag, og jeg har lært, at jeg ikke er en dårlig mor, fordi jeg sender mine børn på af-lastning, fortæller Mette Lund.

Socialt forum
Kurserne fungerer også som socialt forum, hvor forældrene danner netværk med andre i samme situation. Det gælder også for Mette Lund, der indgår i en netværksgruppe for forældre til børn med ADHD.

Det eneste gennemgående kritikpunkt i de ellers positive kursusevalueringer er ventetiden. Forældrene har et stort ønske om at få tilbudt kurset, allerede mens familien venter på kommunens koordinations-konference.

- Det er jo et positivt problem, at kurserne er så eftertragtede, men desværre kan vi ikke efterkomme ønsket. Derimod kan vores nye familievejlederordning, som gik i luften sidste år, hjælpe med rådgivning og svar i den mellemliggende periode, siger Helle Holm.

Familievejlederne tilbyder forældrene en samtale inden for tre måneder, efter at kommunen har fået kendskab til funktionsnedsættelsen.

Fakta om forældrekurser

  • Handi-Info afholder fire forældrekurser i 2010, og tilbuddet bliver formentlig permanent fra 2011.
  • På kurserne holder fagfolk og forældre oplæg om emner som økonomiske støttemuligheder, aflastningsmuligheder, skole- og daginstitutionstilbud, bevilling af hjælpemidler, parforhold og familiens trivsel samt samarbejdet med kommunen. Desuden lægges op til, at kursisterne kan danne netværksgrupper.

  • Kurserne er ikke et åbent tilbud. Forældrene får tilsendt invitationer, når barnet med funktionsnedsættelse har været på kommunens koordinationskonference.

  • Handi-Info afholder også søskendekurser.

  • Handi-Info - er et informations- og rådgivningscenter, der henvender sig til alle, der har et handicap, fx ordblindhed, autisme og ADHD, bevæge- handicap, demens, udviklingshæmning og hjerneskade.

  • Pårørende og andre interesserede kan også benytte centret, som dækker Århus, Randers og Syddjurs Kommune.
    Handi-Info informerer om viden og tilbud inden for handicapområdet gennem personlig vejledning, foredrag, kurser, temamøder og andre arrangementer samt gennem centrets bibliotek.

Handi-info

tj

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
DK Job
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt