70 ud af de 98 kommuner skal spare: I alt 4 mia. kr.

70 ud af de 98 kommuner skal spare: I alt 4 mia. kr.

43 kommuner har genåbnet budgettet, vurderer Offentligt Ansattes Organisationer, der allerede forudser reduktion af 7-8000 ansatte
10. AUG 2010 14.41

Mindst 70 af landets 98 kommuner regner med at skulle finde besparelser i budgettet for 2011. Samlet vil kommunerne spare ca. 4 mia. kr. i 2011, oplyser OAO, Offentligt Ansattes Organisationer.

Samtidig har 43 kommuner genåbnet budgettet for 2010 for allerede i år at finde ekstra besparelser. De forventer samlet at finde besparelser for knap én mia. kroner i 2010.

Relativt få kommuner er kommet langt med en afklaring af, hvor der skal spares. 15 kommuner har på nuværende tidspunkt udpeget specifikke sparekrav til de enkelte om-råder. Blandt de 15 kommuner er der peget på sparekrav til både børneområdet, skoler, socialområdet og ældreområdet.

De nye sparemål fremgår at en opfølgning på oversigt over kommunernes økonomi fra maj 2010. Opfølgningen er gennemført ved søgning på kommunernes hjemmesider og ved opfølgende henvendelse til en række kommuner i løbet af juli.

Det er bemærkelsesværdigt, at så mange kommuner allerede på nuværende tidspunkt har konkretiseret et sparemål for 2011-budgettet, lyder det fra OAO.

Og ikke mindst er det bemærkelsesværdigt, at sparemålet nogenlunde svarer til det langsigtede mål for 'frigørelse' af ressourcer frem til 2013, der er indeholdt i aftalen om kommunerne økonomi for 2011 mellem regeringen og KL. Kommunerne vil i det lys 'overopfylde' aftalen, hvis de allerede i 2011 gennemfører alle de planlagte besparelser og 'frigør' ressourcer for 4 mia. kr.

Det er for tidligt at opgøre de personalemæssige konsekvenser af de planlagte besparelser. I de fleste kommuner har man næppe overblik over fordelingen af besparelserne mellem lønudgifter og andre driftsudgifter.

Kommunernes samlede driftsudgifter består af ca. 50 pct. lønudgifter ifølge Danmarks Statistiks databank. Hvis vi samtidig forudsætter, at gennemsnitslønudgiften pr. ansat er ca. 400.000 kr. pr. år ville en 'gennemsnitsbesparelse' på 4 mia. kr. betyde en reduktion i antal ansatte på 5000.

Hvis hele besparelsen kommer på serviceudgifterne - som er mest sandsynligt - vil reduktionen i antal ansatte blive på 7-8000. Det svarer i øvrigt til regeringens eget skøn over effekten af en besparelse på 4 mia. kr. i kommunerne, som de kom med i forbindelse med forslag til 'genopretningsplan' i april 2010!

Vi må (fortsat) tage forbehold for optællingen og de oversigter, der indgår. I enkelte tilfælde kan det være vanskeligt at vurdere, om der er tale om en egentlig genåbning af budgettet.

Desuden kan der være flere kommuner, der er på vej med en genåbning, men som blot ikke har offentliggjort planerne på nuværende tidspunkt.

Ligeledes kan det i enkelte tilfælde være vanskeligt at se, om sparemålet vedrører 2010 eller 2011.

Og endelig er det ikke i alle tilfældet muligt at afgøre, om der er tale om et netto-sparekrav for kommunen som helhed, eller om kommunen modsat vil anvende nogle af besparelserne på andre områder. Vi har dog forsøgt at opgøre det samlede sparekrav i hver enkelt kommune.

Opgørelsen viser på denne baggrund en status for kommunerne ved starten af august. Redigeringen er endeligt afsluttet 4. august.

 

ka

 

Se flere stillinger
Nyhedsbrev