Jobcenter Lolland er bedst til rettidig aktivering og samtaler

Med 5,2 procent fuldtidsledige har Jobcenter Lolland nok at se til. Alligevel har det opnået en førsteplads i opgørelse over danske jobcentres rettidighed

LOLLAND: Udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen er fortsat mange for Jobcenter Lolland. Finanskrisen stadig trækker sine dybe spor på arbejdsmarkedet i Lolland Kommune. Samtidig er det glædeligt at konstatere, at der trods alt så småt er ved at komme gang i hjulene igen, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Jobcentrets medarbejdere har lynende travlt, og midt tralvheden er det bemærkelsesværdigt, at Jobcenter Lolland i rettidighedsmålingerne for 1. kvartal 2010 ligger på en suveræn 1. plads blandt landets 91 jobcentre. Samlet set bedst til overholdelse af kravene til rettidige kontaktsamtaler med og rettidig aktivering af borgere, der står uden arbejde.

De seneste ledighedstal fra maj 2010 melder om 5,2 % fuldtidsledige i Lolland Kommune. I Østdanmark har kun Københavns Kommune og et par forstadskommuner samt Bornholm en ledighed større end Lolland. Ledigheden for hele Danmark er i maj 2010 opgjort til 3,9 %.

Jobcenter Lolland vurderer, at ledigheden på Lolland vil falde yderligere i de kommende måneder. Fra marts 2010 til maj 2010 er antallet af fuldtidsledige faldet med omkring 20% i Lolland Kommune. En glædelig udvikling, som også bekræftes i et markant fald i antallet af tilmeldte ledige dagpengemodtagere i samme periode.

mou