Medarbejdere vurderede deres chefer

Cheferne i Århus' afdeling for Sundhed og Omsorg har været gennem en analyse af deres lederevner - og resultatet var tilfredsstillende

ÅRHUS: 30 områdechefer og kontorchefer fra Århus Kommunes Afdeling for Sundhed og Omsorg har fra april til juni været gennem en omfattende analyse af deres lederevner - og det er deres egne medarbejdere, der har vurderet dem.

Undersøgelsen var baseret på Metze Erhverspsykologers 360° Lederskabsanalyse, og Erno Metze, er godt tilfreds med udbyttet:
 
- Cheferne i Sundhed og Omsorg klarer sig flot, når 'scorerne' sammenlignes med chefer på samme niveau andre steder i landet, siger han.

Det er godt 300 af ledernes medarbejdere, der har vurderet deres chefers lederevner - både anonymt og sammen med cheferne og Erno Metze. Formålet har været at indkredse hvilke ledelsesmæssige kvaliteter og kompetencer, hver enkelt chef skal arbejde videre med.

Analysen skal nu bruges i det videre udviklingsarbejde i Sundhed og Omsorg hvor fire ledetråde for den kommende indsats, netop er blevet meldt ud i organisationen.

- Med analysens afdækning af chefernes styrker og svagheder, har vi et godt udgangspunkt at arbejde videre med, siger sundheds- og omsorgsrådmand Dorthe Laustsen (SF).

- Vi kan være rigtig stolte af resultatet, der viser at vi har nogle dygtige chefer i Sundhed og Omsorg. Men vi hviler ikke på laurbærrene og vil på baggrund af analysen sætte fokus på nogle af de særlige elementer i det at være leder: konflikthåndtering, teamudvikling samt kommunikation og relationer, siger rådmanden.

mou

Se flere stillinger
Nyhedsbrev