Den kolde vinter har skabt forurening

Kommunale rensningsanlæg sat ud af spillet af den hårde vinter, og det har betydet udledning af forurenet spildevand
KORT NYT17. MAR 2010 6.24

Cirka 10 procent af de 140 rensningsanlæg i Sydjylland har været så præget af den lange frostperiode, at de ikke har kunnet leve op til kravene til rensning af spildevand. Det er anlæggenes biologiske rensningsprocesser, der har været påvirket af det hårde vintervejr. Det fortæller DR Nyheder.

Men Miljøcenter Ribe vil ikke gribe til politianmeldelse, selv om det vil kunne give øgede forekomster af alger og dermed iltsvind i søer og i de indre farvande i løbet af foråret. Især fjordene kan blive hårdt ram.

- Vi vil tage en drøftelse med kommunerne om, hvordan vi sikrer, at det ikke sker igen, hvis der kommer sådan en vinter, siger kemiingeniør Regnar Sørensen, By- og Landskabsstyrelsen, Miljøcenter Ribe til DR.

mou

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt