Dystre udsigter for Region Hovedstadens økonomi

Nye choktal for økonomien i Region Hovedstaden får medarbejder-repræsentanterne til at mene, regionspolitikerne er usynlige. De beder nu om et møde med politikerne: Hvad har de tænkt sig at gøre?
16. MAR 2010 21.24

HOVEDSTADEN: - Vi synes, at regionsrådets politikere er ret fraværende i diskussionen om hospitalernes økonomi. Det er meget problematisk, at vore regionsrådspolitikere ikke er mere synlige i debatten om at få ændret de økonomiske styringssystemer.

Det siger Dansk Sygeplejeråds 1. kredsnæstformand i Hovedstaden, Vibeke Schaltz, som sammen med kredsformand Vibeke Westh repræsenterer sygeplejerskerne, når medarbejdernes repræsentanter mødes med arbejdsgiverne.

Af en ny orientering til medlemmerne af forretningsudsvalget i Region Hovedstaden fremgår, at underskuddet på to af de store hospitaler i regionen er større end hidtil antaget.

- Vi ønsker at være i dialog med politikerne, men vi undrer os som medarbejderrepræsentanter over, at de er så usynlige i medierne, når hospitalernes drift er deres ansvar. Der er jo en grænse for, hvor få medarbejdere hospitalerne kan have pr. patient. Hvad har politikerne tænkt sig at gøre ved regionens udfordringer, og hvad betyder det for borgerne? spørger Vibeke Schaltz.

Ifølge Berlingske Tidende tegner de økonomiske fremtidsudsigter sig værst for Hvidovre Hospital, som allerede har nedlagt 225 stillinger og fyret 60 medarbejdere. Nu tegner underskuddet i 2009 sig til at blive næsten dobbelt så stort som hidtil forventet, nemlig 130 mio. kr.

Til avisen siger direktør Torben Ø. Pedersen, at der vil komme flere stillingsreduktioner og afskedigelser. På Hillerød Hospital tegner merforbruget nu til at blive 50 mio. kr. mod tidligere forventet 30 mio. kr.

- Det kan ikke udelukkes, at det vil medføre afskedigelser, forlyder det fra Hillerød. Også psykiatrien i hovedstaden har haft et merforbrug, som opgøres til 28 mio. kr. Det fører til, at der lukkes i alt 29 sengepladser på de psykiatriske afdelinger på Rigshospitalet og Glostrup, mens Gentofte Hospital omdanner et fem-døgnsafsnit til dagafsnit.

mou 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt