Holstebro opretter 13 ekstra elevpladser

10 af de 13 ekstra elevpladser i Holstebro Kommune bliver for social- og sundhedshjælperelever

HOLSTEBRO: Formålet er at få så mange unge og ledige som muligt ind i uddannelse i en tid, hvor det på grund af finanskrisen er blevet sværere at finde lærepladser. Der følger fra regeringen en økonomisk bonus med oprettelsen af uddannelsespladserne på linje med den, der gives til lignende pladser på det private arbejdsmarked.

10 af de 13 ekstra elevpladser i Holstebro Kommune bliver for social- og sundhedshjælperelever, der hovedsageligt arbejder inden for ældre- og handicapområdet. To af pladserne er for kontor- og administrationselever, og én plads er til erhvervsgrunduddannelse inden for børn- og ungeområdet. Det skriver kommunen.

- Vores høje prioritering af social- og sundhedsområdet hænger sammen med det øgede behov for arbejdskraft inden for ældre- og handicapområdet i nær fremtid. En forholdsvis stor del af de ansatte går på pension inden for de nærmest kommende år. Derfor ønsker vi at øge mulighederne for rekruttering ved at oprette 10 ekstra elevpladser på dette felt, siger borgmester H. C. Østerby (S).

I forvejen optager Holstebro Kommune 82 social- og sundhedshjælperelever i 2010.

- Vi har et meget lille frafald på social- og sundhedsuddannelserne sammenlignet med mange andre kommuner. Det skyldes en særlig indsats i organiseringen af uddannelsen. En central styring af samtlige elever sker via uddannelseskonsulenter, som er placeret i vores HR-udvikling. De tager sig af kontakten til eleverne, til Social- og Sundhedsskolen og til de daglige praktikvejledere på elevernes praktiksteder. De sørger sammen for gode uddannelsesmuligheder i praktikforløbet. Via en uddannelse til social- og sundhedshjælper er man stort set sikker på beskæftigelse i fremtiden, siger personaledirektør Helle Bro.

120 ønsker at blive kontorelever
Inden for kontor- og administrationsområdet har Holstebro Kommune ikke problemer med rekruttering.

- Men også i fremtiden vil der være behov for arbejdskraft inden for kontor og administration i den offentlige sektor. Vi vil gerne bidrage til uddannelsen til dette område ved at oprette to ekstra elevpladser, siger Helle Bro.

I forvejen opretter Holstebro Kommune hvert år uddannelsespladser inden for kontor og administration. Ansøgningsrunden er netop afsluttet, og 120 ønsker at blive kontor- og administrationselever her i kommunen. Ved udbuddet af de 13 ekstra pladser kan de, der har søgt i den ordinære optagelsesrunde, få overført deres ansøgning til de to ekstra elevpladser, hvis de ønsker det. De to ekstra elever inden for kontor og administration skal sandsynligvis starte på uddannelsen til september 2010.

Den ekstra elevplads i Børn og Unge er en to-årig lærlingeuddannelse, hvor der er meget praktik og en mindre del teori. Praktikken gennemføres på en institution.

tj

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt