Udtræden af madordning er en byrådssag

MAD TIL BØRN Institutionen Pilehøjen i Hillerød kan godt opsige sin madaftale med tre måneders varsel, men skal så finde en anden leverandør, til ny lov træder i kraft
3. MAR 2010 14.06

HILLERØD: Børnehaven Pilehøjen har bedt om at udtræde af den kommunale madordning. Kommunen har oplyst til Pilehøjen, at den godt kan opsige sin aftale med Hillerøds nye køkken med tre måneders varsel, men så skal finde en anden leverandør af mad, da børnene skal have tilbudt mad, oplyser kommunen.

Pilehøjen har henvist til, at der er en ny lov på vej med mere fleksibilitet. Derfor skrev borgmester Kirsten Jensen (S) til (daværende) Indenrigs- og socialminister Karen Ellemann (V).

Nu har ministeren bekræftet, at en daginstitution godt kan opsige sin aftale med køkkenet, men at det kræver en byrådsbeslutning at få lov til helt at træde ud af madordningen. Det vil sige, at der ikke er noget nyt i ministerens svar.

- Vi har i byrådet besluttet, at vi i Hillerød kommune vil levere et sundt måltid mad i daginstitutionerne. Præcis som loven foreskrev. Den politiske uro på Christiansborg førte til, at der vil blive fremsat et lovforslag, som har til hensigt, at man kan vælge at gøre det muligt for de enkelte forældrebestyrelser at vælge, hvorvidt de ønsker at være med i ordningen. Men den lov er endnu ikke vedtaget, og vi arbejder derfor videre ud fra byrådets beslutning om at tilbyde et frokostmåltid til alle børn, siger Rikke Macholm (SF)

- Jeg ved, at Køkkenet har en god og konstruktiv dialog med daginstitutionerne - både de tilfredse og de mindre tilfredse. Vi er naturligvis alle interesserede i, at madordningen skal være så god som mulig, siger Rikke Macholm, der nu vil drøfte sagen med sine kolleger i børne- og familieudvalget som en efterretningssag. Senere vil sagen blive sendt til politisk behandling.

 

ka

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt