Ankestyrelsen skal kulegrave Brønderslev-sag

Socialminister Benedikte Kiær (K) er ikke beroliget over redegørelse fra Brønderslev og beder Ankestyrelsen kulegrave sagen om tvangsfjernelse af otte børn. Familien har været kendt af myndighederne i 15 år
3. MAR 2010 13.25

 

BRØNDERSLEV: Socialministeren er stærkt bekymret for, om børnene gennem tiden har fået den hjælp, de har haft brug for og vil nu have sagen undersøgt til bunds, oplyser Socialministeriet. 

Brønderslev Kommunes redegørelse for sagen om den familie, der nu har fået tvangsfjernet otte børn, beroliger ikke socialminister Benedikte Kiær, som er bekymret for, om børnene gennem tiden har fået den hjælp, de har haft brug for og nu vil have sagen undersøgt til bunds. 

- Jeg er ikke beroliget, efter at jeg har læst Brønderslev Kommunes redegørelse. Derfor har jeg bedt Ankestyrelsen kulegrave hele sagsforløbet for denne familie. Familien har været kendt af systemet i mere end 15 år, og vi er nødt til at finde ud af, hvad der er sket i al den tid.

- Vi har også behov for at få mere viden om, hvordan vi fremover kan sikre, at der gribes ind over for de 'nomade-familier', som flytter fra kommune til kommune for at undgå, at der bliver grebet ind for at hjælpe børnene.

Regler er klare
Socialministeren understreger, at de nuværende regler er meget klare, når det gælder kommunernes muligheder for at gribe ind og hjælpe udsatte børn, der er udsat for omsorgssvigt. Lovgivningen er også helt klar, når det gælder kommunernes pligt til at underrette hinanden i den form for sager.

På et snarligt møde med KL vil socialminister Benedikte Kiær diskutere hele problemstillingen.

- Det nytter ikke, at vi har gode regler, hvis de ikke bliver efterlevet. Det skal vi nu have fulgt op på, siger Benedikte Kiær.


Foto: Victor Bezrukov, flickr

 

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt