Socialt iværksætteri vejen til 'nulvækst'

Socialt iværksætteri og socialøkonomiske virksomheder kan lette vejen til nulvækst

Det vil skabe velfærd for pengene, øge arbejdsudbuddet og gøre noget ved langtidsledigheden. Men det kræver, at regeringen i den strategi for offentligt-privat samarbejde, der blev lanceret i regeringsgrundlaget i uge 8, inddrager sociale iværksættere og socialøkonomiske virksomheder.

Den diskussion tager Center for Socialøkonomi op med kommunalordfører Erling Bonnesen (V) og Orla Hav (S), Jakob Brandt, erhvervschef i Københavns Kommune og Birgitte Bath, direktør i den socialøkonomiske virksomhed Props & Pearls på et temamøde om offentlig-privat-social innovation onsdag d. 3. marts 2010, skriver Center for Socialøkonomi.

- Socialøkonomiske virksomheder som Specialisterne, Props & Pearls, Allehånde Køkken og Hus Forbi arbejder efter et socialt, sundheds- eller miljømæssigt formål, fx at skabe job til autister eller bedre forhold for narkomaner. De geninvesterer overskuddet i virksomheden i stedet for at udbetale pengene til ejerne bag. Og ikke mindst er de private virksomheder, der ikke er en del af den offentlige sektor. De er derfor rigtig gode platforme for samarbejde på tværs af sektorer - og helt centrale aktører og omdrejningspunkter i en strategi for offentligt-privat samarbejde, siger Lars René Petersen, direktør i Center for Socialøkonomi.

Rigtigt mange kommuner har allerede fået øjnene op for de mange fordele, de kan få ud af samarbejdet med sociale iværksættere og socialøkonomiske virksomheder. De kan se gevinster i forhold til beskæftigelse, udvikling af nye velfærdstilbud og vækst. OPSI fremmer også innovationskraften i den offentlige sektor, der gøres mere modtagelig for at tage imod de innovative tiltag, man møder.

Fra passiv til aktiv
Socialøkonomiske virksomheder kan nemlig flytte folk fra passiv forsørgelse til aktiv forsørgelse. De kan dermed ikke blot skabe bedre velfærd for de samme penge, de kan også være med til at forebygge eksempelvis langtidsledighed - et andet af regeringens fokuspunkter. For eksempel viser beregninger fra Sindslidendes Vilkår, at Århus Kommune kan spare 107.000 kr. om året ved at flytte en psykisk sårbar fra førtidspension til fleksjob i den grafiske virksomhed Proremus, der ejes af Sindslidendes Vilkår, og hvor 13 ud af 17 ansatte er sindslidende.

Hvis sociale iværksættere og socialøkonomiske virksomheder skal bidrage til at sikre nulvækst i kommunerne og være garanter for velfærdsløsninger af høj kvalitet, kræver det, at regeringen sikrer, at en del af de 500 mio. kr., man yderligere vil stille til rådighed for risikovillig kapital, tilfalder sociale iværksættere. Og det kræver, at regerin-gen målrettet skaber bedre vækstmuligheder for socialt iværksætteri og socialøkonomiske virksomheder ved at gøre dette til en del af strategien for offentligt-privat samarbejde.

tj

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt