Kraftig stigning i langtidsledigheden

Fra oktober til november 2009 skete den største stigning i langtidsledigheden, siden den begyndte at stige i starten af 2009, oplyser Beskæftigelsesministeriet
KORT NYT1. MAR 2010 12.48

Fra oktober til november 2009 steg langtidsledigheden med godt 3.100 helårspersoner svarende til, at der i november 2009 var knap 39.000 langtidsledige fuldtidspersoner, når der tages højde for sæsonudsving. Det er den største stigning i langtidsledigheden siden den begyndte at stige i starten af 2009.

Den økonomiske afmatning slog for alvor igennem på arbejdsmarkedet i første kvartal 2009. Ledige, som mistede deres arbejde i denne periode, er derfor først begyndt at dukke op i statistikken over langtidsledige nu. Den hidtil største stigning i langtidsledigheden for november 2009 skal således ses i lyset heraf. Langtidsledigheden ventes også at stige markant de kommende måneder.

Selvom langtidsledigheden er steget, var den i november 2009 fortsat på et relativt lavt niveau. Sidste gang ledigheden toppede i slutningen af 2003, var langtidsledigheden således godt to en halv gang højere, skriver Beskæftigelsesministeriet.

Langtidsledige opgøres som ledige, der har modtaget dagpenge eller kontanthjælp i 80 pct. af tiden det seneste år. Langtidsledige opgøres som helårsbruttoledige, det vil sige ledige og aktiverede dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere.

mou

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt