Alvorligt truede småbørn risikerer forkerte tilbud

BARNETS REFORM Nødvendigt at øremærke midler til at døgnanbringe de allersvageste børn, så kommuner ikke fristes til at bruge den billigste løsning, advarer forstander på observationshjem her, før Barnets Reform skal endeligt aftales
22. FEB 2010 9.59

Af Knud Abildtrup

Barnets Reform er på vej gennem lovgivningssystemet, men ikke alle klapper begejstret i hænderne. Ifølge forstander på Bagsværd Observations- og Behandlingshjem, Otto Bernt Juul, er der alvorlig risiko for, at de allersvageste småbørn ikke vil få den hjælp, de har brug for, med mindre formuleringerne i lovforslaget ændres.

Barnets Reform lægger bl.a. op til, at kommunerne fremover skal visitere truede børn til en anbringelse og sikre, at det kommer ind i billedet at overveje slægtsanbringelser og familiepleje.

- Der lægges også op til, at familieplejere fremover skal være kommunale, og det er meget fint, men hvor skal alle de plejefamilier komme fra, spørger Otto Bernt Juul, der savner, at det tydeligt fremgår, at der må en ordentlig udredning af barnet til - f.eks. på et observationshjem:

- Det handlede for lovgiverne - og i hvert fald den tidligere socialminister Karen Jespersen (V) -  tydeligvis om at sikre sig mod rædselssager som i Århus og Aalborg, men der er noget, der mangler:

- Vi ser allerede nu, at økonomisk trængte kommuner sparer på døgninstitutionsanbringelser. Det er en tendens, vi har kunnet se det seneste års tid.

- Hvis man f.eks. tager den ulykkelige sag fra Tønder, hvor lille Thor måtte gennem tre plejefamilier: Det kunne være undgået med en ordentlig udredning på en døgninstitution.

Og på  den baggrund ser han det som nødvendigt at øremærke midler til at døgnanbringe de allersvageste børn, så kommuner ikke fristes til at bruge den billigste løsning.

Otto Berth Juul stiller samtidig et stort spørgsmålstegn ved, om familieplejerne er tilstrækkeligt klædt på at skulle modtage de mest omsorgssvigtede børn og holder sig til, at det ikke er dokumenteret, at familiepleje skulle være en bedre løsning end døgninstitution for de mest truede småbørn - og er bange for, at barnets Reform vil komme til at anvise veje, der ikke har et fagligt, men et økonomisk perspektiv.

 

 

 


Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt