25 procent færre påbegyndt ledighedsforløb

Antallet af påbegyndte ledighedsforløb er faldet med godt 25 pct. siden tilgangen til ledigheden var på sit højeste i marts 2009
8. FEB 2010 10.06

I oktober 2009 påbegyndte knap 22.000 personer et nyt ledighedsforløb. Til sammenligning påbegyndte op mod 30.000 personer et nyt ledighedsforløb i marts 2009, da tilgangen til ledighed toppede som følge af den økonomiske afmatning. Det viser nye tal fra beskæftigelsesministeriet.

Før efteråret 2008, hvor ledigheden begyndte at stige, påbegyndte ca. 12 - 15.000 personer et nyt ledighedsforløb hver måned. Antallet af nystartede ledighedsforløb ligger dermed fortsat over niveauet fra før den økonomiske afmatning tog til.

Den faldende tilgang til ledighed har endnu ikke ført til en opbremsning i det samlede ledighedstal - som fortsat stiger. Det skyldes, at antallet, som mister deres arbejde hver måned, fortsat er højt. Ledige går samtidig uden job i længere tid end før krisen, hvilket også kommer til udtryk i den stigende langtidsledighed. Opbremsningen i tilgangen til ledighed kan dog være tegn på at de værste ledighedsstigninger er overstået.

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt